Vés al contingut (premeu Retorn)

Butlletí UPC 152


Consell Social · 2/12/2013 (Extraordinari)

Punt
Titol punt
Document
Núm. d'acord
1.
Aprovació de l'acta de la sesssió anterior
2.
Informe del president
3.
Informe del rector

4.
Acord amb relació al nomenament de la gerent
CS 1/12 2013

82/2013
Consell de Govern · 17/12/2013

Punt
Titol punt
Document
Núm. d'acord
1.
Aprovació de l'acta de la sesssió anterior
2.
Informe del rector
Informe del rector
3.
Temes informatius
3.1
Previsió de properes reunions
3.2 Competències dels membres del Consell de Direcció Document informatiu 2/12
3.3
Actualització de la composició de les comissions del Consell de Govern
3.4
Nomenaments del rector
4.
Esmena d'errors a la programació universitària de màsters oficials dels cursos 2006-2007 a 2012-2013
198/2013
5.
Programació universitària 2013-2014 199/2013
6.
Modificació de crèdits del pressupost 2013
200/2013
7.
Pròrroga del pressupost
Document 8/13 201/2013
8.
Assumptes de tràmit
9. Torn obert d'intervencions.Consell Social · 18/12/2013

Punt
Titol punt
Document
Núm. d'acord
1.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.
Informe del president
3.

Informe del rector

1/12 bis 2013
4.

Informe de la gerent

5.

Aprovació de l'esmena d'errors a la programació universitària de màsters oficials dels cursos 2006-2007 a 2012-2013

2/12 bis 2013 83/2013
6.

Aprovació de la Programació universitària 2013-2014

3/12 bis 2013 84/2013
7.

Aprovació de la modificació de crèdits del Pressupost 2013 (Expedient 002/2013)

4/12 bis 2013 85/2013
8.

Aprovació de la pròrroga del pressupost de la UPC 2013

5/12 bis 2013

86/2013

9.

Assumptes de tràmit

6/12 bis 2013 87/2013