Comparteix:

9.9 Aprovació de l’acord de desvinculació de la UPC com a patró de la Fundació privada per al Progrés de la transferència del Calor i Massa, i modificació dels seus Estatuts i extinció del conveni de col∙laboració de 10 de febrer de 2011