Comparteix:

AA- 200703 Res. suplència vr/a de política científica

RESOLUCIÓ NÚMERO 1006/2020 DE SUPLÈNCIA DEL VICERECTOR O VICERECTORA DE POLÍTICA CIENTÍFICA EN ELS SUPÒSITS DE VACANT, ABSÈNCIA O MALALTIA