Comparteix:

AA- 200711 Res. suplència rector

RESOLUCIÓ 1041/2020 DE SUPLÈNCIA DEL RECTOR EN EL CAS D’ABSÈNCIA, MALALTIA O VACANT.

Descarrega