Comparteix:

AA- 200506 Resolució delegació signatures VR Política de PDI

RESOLUCIÓ 706/2020 DEL VICERECTOR POLÍTICA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE DELEGACIONS DE SIGNATURA