Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documents Públics / Consell de Govern

Consell de Govern

Reglament de funcionament de la Comissió de Formació Permanent
Reglament del Consell d'Instituts
Reglament del Consell de Departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya
Reglament del Personal Investigador de la UPC
Reglament del registre d'Associacions de la UPC
Normativa per a la realització d'activitats recreatives i festives en espais de la UPC
Normativa d'utilització d'Infrastructura Comunitària per a Sales de presentació
Reglament del Centre de Cooperació pel Desenvolupament
Resolució núm. 493/2007, signada pel rector amb data 23 de febrer de 2007, per la qual es fa pública la delegació de signatures sobre les autoritzacions que exigeix la normativa d'estrangeria per poder treballar i fer el seguiment dels ensenyaments a la U
Resolució 3614/2007, de 30 de novembre, per la qual s'acorda la rectificació d'una errada detectada a l'annex de la Resolució 3010/2006, de 13 de desembre.
Resolució 3041/2008, de 2 d'octubre, que modifica parcialment la Resolució 3010/2006, de 13 de desembre, concretament la delegació de competències en els procediments en matèria de gestió dels estudis de doctorat.
Resolució núm. 3016/2006, de 13 de desembre de 2006. Delegar la signatura de totes les resolucions i actes administratius dels processos corresponents amb la gestió del personal, que s'adjunten a la present com a annex 1, en favor dels òrgans que s'indiqu
Resolució núm. 2265/2005, de 21 de setembre de 2005, per la qual es fa pública la delegació de signatures dels certificats de pagaments dels drets d'expedició del títol.
Resolució Núm. 451/2001. Delegació de signatures. Els estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 31/1995, de 7 de febrer, atribueixen al rector, amb caràcter general, facultats i competències relatives a procediments relacion
Aplicació a la UPC de la llei sobre el tabac. Document informatiu gener 2006.
Resolució número 2861/ 2008 d'aprovació del Manual per l'adequació de la Universitat Politècnica de Catalunya a la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal.
Resolució 1996/2003, de 15 de desembre, per la qual es modifica la Resolució 1354/2003 relativa a la supressió i creació de fitxers que contenen dades de caràcter personal (DOGC núm. 4038).