Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documents Públics / Consell de Govern

Consell de Govern

Acord núm. 64/2008 del Consell de Govern pel qual s’aprova les modificacions a la normativa acadèmica general dels estudis de primer, segon i primer i segon cicle de la UPC. Any Acadèmic 2008-2009
Acord núm. 106/2009 del Consell de Govern pel qual es ratifica la normativa d’organització acadèmica i de gestió dels estudis de doctorat de la UPC
Acord núm. 117/2009 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament de professorat emèrit i honorari
Reglament del Campus del baix Llobregat
Proposta de modificació de la Disposició final segona de la proposta de reglament del Campus del Baix Llobregat
Acord núm. 209/2009 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'adaptació a la LOMLOU de l'article67 dels Estatuts, relatiu a les eleccions a rector o rectora, i la resta de normativa que el desenvolupa
Acord núm. 272/2009 del Consell de Govern pel qual s'aprova el document referent al Personal d'Investigació Vinculat a la UPC.
Reglament de la Comissió de Selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador d'Universitat
Acord núm. 19/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Manual de Gestió per a la Recerca i perquè l'aprovi, si escau, el Consell Social.
Acord núm. 86/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'Esmena al Manual de Gestió per a la Recerca.
Acord núm. 91/2010 deñ Consell de Govern pel qual s'aprova la Normativa Programa de Tècnics de Suport a la Recerca (PTS/ PQS).
Acord núm. 79/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de beques d'aprenentatge UPC.
Manual d'avaluació de l'activitat docent de la Universitat Politècnica de Catalunya
Modificacions al Manual d'avaluació docent
Acord 148/2010 del Consell de Govern pel qual s'aproven les Bases d'Execució del Pressupost 2011
Acord 67/2010 normativa acadèmica dels màsters universitaris de la UPC 2010-2011
Acord 68/2010 normativa acadèmica dels estudis de grau 2010-2011
Acord 69/2010 normativa acadèmica general dels estudis de 1r i 2n cicle 2010-2011
Acord 66/2010 pel qual s'aproven les modificacions a les normatives acadèmiques dels estudis oficials de la UPC 2010-2011
Acord 159/2010 pel qual s'aprova l'esmena al Manual de gestió laboral per a la recerca.