Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documents Públics / Consell de Govern

Consell de Govern

Acord 172/2010pel qual s'aprova la modificació de la normativa acadèmica dels estudis de Màster Universitari.
Acord 173/2010 pel qual s'aprova la modificació de la normativa acadèmica dels estudis de Grau Universitari.
Acord 179/2010 pel qual s'aprova el reglament del Consell de l'Estudiantat.
Acord 181/2010 pel qual s'aprova la normativa interna de funcionament del Departament EGA I.
Acord 99/2010 criteris de vinculació amb entitats externes en l'àmbit de la formació permanent.
Acord 58/2008 marc de col·laboració entre la UPC i institucions de recerca amb personalitat jurídica pròpia de la corona UPC.
Acord 6/2011 pel qual s'aproven les modificacions del manual d'avaluació de l'activitat docent.
Acord 7/2011 pel qual s'aproven les modificacions del manual d'avaluació dels mèrits de gestió.
Acord 30/2011 pel qual s'aprova el protocol de creació, gestió i extinció de càtedres i aules d'empresa, així com l'aportació anual mínima.
Acord núm. 124/2008 pel qual s'aprova el document sobre personal d'investigació de la UPC.
Modificació del manual per a la gestió de la recerca. Document CG 19/5 2011
Acord núm. 78/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació del manual per a la gestió de la recerca
Ampliació del protocol d'actuació en els casos d'ocupació d'espais per manifestacions i actes de concentració i/o protesta
Acord 104/2012 pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de grau per al curs 2012-2013
Acord 105/2012 pel qual s'aprova la normativa acadèmica dels estudis de màster per al curs 2012-2013
Acord 124/2012 pel qual s'aprova la normativa acadèmica general dels estudis de 1r, 1r i 2n i 2n Cicle de la UPC per a la seva aplicació al curs acadèmic 2012-2013
Acord núm. 237/2011 pel qual s'aprova la pròrroga del pressupost 2011
Codi ètic i de bones pràctiques
Directrius generals dels reglaments dels instituts universitaris de recerca
Directrius generals dels reglaments dels centres
Directrius generals dels reglaments dels departaments