Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Documents Públics / Resolucions UPC

Resolucions UPC

AA- Res. 652-2017 funcions Doctorat
Delegació de competències en matèria de Doctorat, en favor del VR Recerca
AA- 090327 Res. Protocol utilització espais
AA- Març 2018. Quadre delegació
AA- 200312 DOGC delegació competències
Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències (DOGC núm. 8082)
AA- 200428 Resolució delegació signatures VR Política Científica
RESOLUCIÓ 705/2020 DEL VICERECTOR DE POLÍTICA CIENTÍFICA DE DELEGACIÓ DE SIGNATURA
AA- 200428 Resolució delegació signatures Gerent
RESOLUCIÓ 704/2020 DEL GERENT DE DELEGACIONS DE SIGNATURA
AA- 200506 Resolució delegació signatures VR Política de PDI
RESOLUCIÓ 706/2020 DEL VICERECTOR POLÍTICA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE DELEGACIONS DE SIGNATURA
AA- 200428 Resolució delegació signatures VRa Docència i Estudiantat
RESOLUCIÓ 707/2020 DE LA VICERECTORA DE DOCÈNCIA I ESTUDIANTAT DE DELEGACIÓ DE SIGNATURA
AA- 200427 Rectif. errades Res. 122/2020
RESOLUCIÓ 691/2020, de 27 d'abril, de rectificació d'errades a la Resolució 122/2020, de 28 de gener, de delegació de competències.
AA- 200703 Res. suplència vr/a de política científica
RESOLUCIÓ NÚMERO 1006/2020 DE SUPLÈNCIA DEL VICERECTOR O VICERECTORA DE POLÍTICA CIENTÍFICA EN ELS SUPÒSITS DE VACANT, ABSÈNCIA O MALALTIA
AA- 200711 Res. suplència rector
RESOLUCIÓ 1041/2020 DE SUPLÈNCIA DEL RECTOR EN EL CAS D’ABSÈNCIA, MALALTIA O VACANT.
AA- Instrucció desenv. Reglament Registre General
AA- Resolució de delegació de signatura de les certificacions acadèmiques supletòries provisionals que substiyueixen els títols
AA- 210531 Quadre delegacions
AA- 210614 suplència rector
AA- 210714 del. sign. VRQPL
AA- 210607 Resolució
AA- 210609 Resolució
AA- 2020 Gerent del. signatura
RESOLUCIÓ 704/2020 DEL GERENT DE DELEGACIONS DE SIGNATURA
Resolució directrius còpies electròniques autèntiques