Vés al contingut (premeu Retorn)

Delegacions de competències

Títol Data Aprovat per
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES

Quadre resum de Delegació de Competències i Signatura [pdf]

PENDENT D'ACTUALITZAR EN BREU

15.03.18
Resolució 1649/2019, de modificació de delegació de competències (DOGC 7972, de 02.10.2019). [pdf].

 

19.09.19 Resolució del rector

Resolució 512/2018, de modificació i rectificació de les delegacions de competències. (DOGC 7571, de 13.03.2018). [pdf].  (parcialment derogat. Vegeu quadre resum)

06.03.18 Resolució del rector

Resolució 144/2018, de modificació de delegacions de competències. (DOGC 7548, de  31.01.2018). [pdf]. (parcialment derogat. Vegeu quadre resum)

25.01.18 Resolució del rector

Resolució 652/2017, sobre delegació de funcions en el vicerector de Recerca, nomenament membres tribunals de tesis doctorals. (DOGC 7346 de 07.04.2017). [pdf]

(parcialment derogat. Vegeu quadre resum)

22.03.17 Resolució del rector

Resolució 1764/2016, de 14 d'octubre, de modificació de competències per permisos retribuïts de PDI de durada inferior a tres mesos (DOGC 31.10.2016). [pdf]

(parcialment derogat. Vegeu quadre resum)

14.10.16 Resolució del rector

Resolució 1450/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Resolució 1349/2014, de 22 d'octubre, de delegació de competències, i de la Resolució 1454/2014, de 20 de novembre, de rectificació d'errades de la Resolució 1349/2014, de 22 d'octubre, de delegació de competències i d'inclusió de noves delegacions. [pdf]

(parcialment derogat. Vegeu quadre resum)

06.10.15 Resolució del rector

Resolució 1454/2014, de 20 de novembre, de rectificació d'errades de la resolució 1349/2014, de 22 d'octubre, de delegació de competències i d'inclusió de noves delegacions (DOGC 6756 de 24.11.2014). [pdf]

(parcialment derogat. Vegeu quadre resum)

20.11.14 Resolució del rector

Resolució 1349/2014, de 22 d'octubre, de delegació de competències (DOGC 6739 de 30.10.2014) [pdf].

(parcialment derogat. Vegeu quadre resum)

22.10.14 Resolució del rector