Vés al contingut (premeu Retorn)

Recerca i Transferència de Tecnologia

Títol Data Aprovat per
Acord CG/2019/02/09 pel qual s’aproven els criteris objectius per al finançament/comercialització de les patents a la UPC en les diferents fases de protecció. [pdf] 21.03.19 Consell de Govern
Acord núm. 2018/08/05 del Consell de Govern pel qual s'aprova la Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual. [pdf] 20.11.18 Consell de Govern
Acord núm. 2017/05/17 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa de
congressos notables. [pdf]
24.10.17 Consell de Govern
Acord núm. 213/2016 pel qual s’aprova la normativa de Càtedres d’Empresa. [pdf]  15.12.16 Consell de Govern
Acord núm. 179/2016 pel qual s’aprova l’actualització del model de distribució dels punts PAR entre els diversos coautors. [pdf]  12.11.15 Consell de Govern
Acord núm. 45/2015 pel qual s'aprova l'atribució de funcions de comitè ètic en matèria de recerca a la Comissió de Recerca del Consell de Govern. [pdf]  23.03.15 Consell de Govern
Acord núm. 26/2013 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa reguladora de l'autorització per prestar serveis en societats mercantils participades per la UPC. [pdf] 15.03.13 Consell de Govern
Acord núm. 76/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova el document de reconeixement a la investigació intensa dels investigadors. [pdf] 25.05.11 Consell de Govern
Acord núm. 78/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació del manual per a la gestió de la recerca. [pdf] 25.05.11 Consell de Govern
Acord núm. 30/2011 del Consell de Govern pel qual s'aprova el protocol de creació, gestió i extinció de càtedres i aules d'empresa, així com l'aportació anual mínima. [pdf] 09.02.11 Consell de Govern
Acord núm. 159/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'esmena al Manual de gestió laboral per a la recerca. [pdf] 17.12.10 Consell de Govern
Acord núm. 86/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'esmena al manual de Gestió per a la Recerca. [pdf] 21.07.10 Consell de Govern
Acord núm. 19/2010 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Manual de Gestió per a la Recerca i perquè l'aprovi, si escau, el Consell Social. [pdf] 09.02.10 Consell de Govern
Acord núm. 275/2009 pel qual es ratifica el procés de la gestió de la morositat en la recerca. [pdf] 21.12.09 Consell de Govern
Acord núm. 58/2008 del Consell de Govern pel qual es ratifica l'acord de la Comissió de Recerca en relació al Marc de col·laboració entre la UPC i Institucions de Recerca amb personalitat jurídica pròpia de la corona UPC. [pdf] 15.05.08 Consell de Govern
Acord núm. 113/2006 pel qual s’informa i ratifica la creació del Consell de Centres Específics de Recerca i de la Xarxa d’Innovació Tecnològica. [pdf] 23.11.06 Consell de Govern
Acord núm.112/2006 del Consell de Govern, pel qual es ratifica l’estructura de les unitats de recerca a la UPC. [pdf] 23.11.06 Consell de Govern
Acord núm. 67/2006 del Consell de Govern en relació a la normativa reguladora de les beques UPC Recerca. [pdf] 28.06.06 Consell de Govern
Acord núm. 51/2000, pel qual s'aprova la confidencialitat, responsabilitat patrimonial i propietat industrial i intel·lectual a la UPC. Normativa sobre drets de propietat intel·lectual (patents) i altres resultats de la recerca a la UPC. [pdf] 15.06.00 Consell de Govern