Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans de govern, de representació i de consulta

Òrgans col·legiats de govern, de representació i de consulta

Títol Data Aprovat per

Claustre Universitari

Acord núm. 3/2015 del Claustre Universitari, pel qual s'aprova la revisió
lingüística de la disposició addicional del Reglament del Claustre Universitari. [pdf]

22.12.15 Claustre Universitari

Reglament del Claustre Universitari. [pdf]

02.12.14 Claustre Universitari

Consell de Govern

Acord núm. 120/2017 pel qual es modifica el reglament del Consell de Govern. [pdf]

(Modificació de l'art. 21.1)

13.07.17 Consell de Govern
Reglament del Consell de Govern. [pdf] 12.11.15 Consell de Govern
Acord 216/2014 pel qual s'aprova la delegació de funcions a favor de la Mesa del Claustre Universitari. [pdf] 18.12.14 Consell de Govern

Consell Social

Reglament del Consell Social. [pdf] 19.02.13 Consell Social

Consell de Direcció

Competències dels membres del Consell de Direcció. [pdf] 16.02.17 Consell de Govern

Comissió de Selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador d'Universitat

Reglament de la Comissió de selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador d'Universitat. [pdf] 15.05.08 Consell de Govern

 

Altres òrgans col·legiats

Títol Data Aprovat per

Consell de Doctorands i Doctorandes

Reglament del Consell de Doctorands i Doctorandes. [pdf] 28.05.13 Consell de Govern

Consell Empresarial

Reglament del Consell Empresarial. [pdf] 12.11.15 Consell de Govern

Consell Acadèmic

Reglament del Consell Acadèmic. [pdf] 19.07.13 Consell de Govern

Comissió d'Apel·lació

Reglament de la Comissió d'Apel·lació. [pdf] 13.10.17 Consell de Govern

 

Òrgans unipersonals

Títol Data Aprovat per
El Rector
Reial Decret 1025/2017, de 7 de desembre, de nomenament del senyor Francesc Torres i Torres com a rector de la UPC. [pdf] 12.12.17 DOG. núm. 7514

Sindicatura de greuges

Acord núm. 26/2017 pel qual s’aprova la modificació de l'article 6 del Reglament del Síndic de Greuges de la UPC. [pdf] 08.05.17 Consell Social

Reglament de la Sindicatura de Greuges. [pdf]

(Vegeu a part la modificació de l'article 6)

19.02.13 Consell Social