Vés al contingut (premeu Retorn)

Òrgans col·legiats

 

Títol Data Aprovat per

Claustre Universitari

Acord núm. 3/2015 del Claustre Universitari, pel qual s'aprova la revisió
lingüística de la disposició addicional del Reglament del Claustre Universitari. [pdf]

22.12.15 Claustre Universitari
Acord 216/2014 pel qual s'aprova la delegació de funcions a favor de la Mesa del Claustre Universitari. [pdf] 18.12.14 Consell de Govern

Reglament del Claustre Universitari. [pdf]

02.12.14 Claustre Universitari

Consell de Govern

Reglament del Consell de Govern. [pdf] 20.11.18 Consell de Govern

Consell Social

Reglament del Consell Social. [pdf] 04.06.18 Consell Social

Consell de Direcció

Composició

https://www.upc.edu/ca/la-upc/govern-i-representacio/consell-de-direccio

Comissió de Selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador d'Universitat

Reglament de la Comissió de selecció i Avaluació del Personal Docent i Investigador d'Universitat. [pdf] 15.05.08 Consell de Govern

Consell de Doctorands i Doctorandes

Reglament del Consell de Doctorands i Doctorandes. [pdf] 28.05.13 Consell de Govern

Consell Empresarial

Modificació del Reglament del Consell Empresarial. [pdf]

(Complementa el document anterior)

15.07.19 Consell de Govern
Reglament del Consell Empresarial. [pdf] 12.11.15 Consell de Govern

Consell Acadèmic

Reglament del Consell Acadèmic. [pdf] 19.07.13 Consell de Govern

Comissió d'Apel·lació

Reglament de la Comissió d'Apel·lació. [pdf] 13.10.17 Consell de Govern

Comitè de Qualitat

Acord CG/2019/03/20, pel qual s'aprova la creació del Comitè de Qualitat de la UPC i l'aprovació de les seves funcions i organització. [pdf]

24.05.19 Consell de Govern

Comitè Ètic

Acord núm. 45/2015 pel qual s'aprova l'atribució de funcions de comitè ètic en matèria de recerca a la Comissió de Recerca del Consell de Govern. [pdf]

23.03.15 Consell de Govern