Vés al contingut (premeu Retorn)

Departaments

Departament d'Arquitectura de Computadors (DAC-701). [pdf] 08.10.13 Consell de Govern
Departament de Ciència i Enginyeria Nàutica (CEN-742). [pdf] 21.06.18 Consell de Govern

Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM-702). [pdf]. Actualment, Ciència i Enginyeria de Materials (Acord CG/2019/06/03, de 14/11/19)

15.12.16 Consell de Govern
Departament de Ciències de la Computació (CS-723). [pdf] 21.07.14 Consell de Govern
Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB-745). [pdf] 19.07.13 Consell de Govern
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (ECA-751). [pdf] 19.07.16 Consell de Govern
Departament d'Enginyeria Elèctrica (DEE-709). [pdf] 08.10.13 Consell de Govern

Departament d'Enginyeria Electrònica (EEL-710). [pdf]

Modif. reglament Dep. EEL-710. [pdf]

03.06.14

23.05.17

Consell de Govern

Departament d'Enginyeria Mecànica (EM-712). [pdf]

(cal incorporar-hi la modificació a què es fa referència a continuació)

Modif. de les seccions del Dep. EM-712. [pdf]

04.07.19

04.07.19

Consell de Govern
Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC (EMIT-750). [pdf] 04.11.16 Consell de Govern
Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció (EPC-758). [pdf] 19.07.16 Consell de Govern

Departament d'Enginyeria Química (EQ-713). [pdf]

Modif. seccions departamentals EQ. [pdf]

18.03.14

30.03.17

Consell de Govern
Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI-747). [pdf] 08.10.13 Consell de Govern
Departament d'Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII-707). [pdf] 05.05.15 Consell de Govern
Departament d'Enginyeria Telemàtica (ENTEL-744). [pdf] 19.07.13 Consell de Govern
Departament d'Estadística i Investigació Operativa (EIO-715). [pdf] 23.03.15 Consell de Govern

Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria (EGE-717). [pdf]

Modificació regl. Dep. EGE-717. [pdf]

03.06.14

15.12.16

Consell de Govern

Departament de Física (FIS-748). [pdf]

Modificació seccions Dep. Física. [pdf]

26.05.16

04.11.16

Consell de Govern
Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT-724). [pdf] 06.02.14 Consell de Govern

Departament de Matemàtiques (MAT-749). [pdf]

Modificació regl. Dep. MAT-749. [pdf]

30.03.17

23.05.17

Consell de Govern
Departament de Mecànica de Fluids (MF-729). [pdf] 08.10.13 Consell de Govern
Departament d'Òptica i Optometria (OO-731). [pdf] 21.03.19 Consell de Govern
Departament d'Organització d'Empreses (OE-732). [pdf] 23.07.15 Consell de Govern
Departament de Projectes Arquitectònics (PA-735). [pdf] 26.05.16 Consell de Govern
Departament de Representació Arquitectònica (RA-752). [pdf] 12.04.18 Consell de Govern
Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria (RMEE-737). [pdf] 19.07.13 Consell de Govern
Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (TA-753). [pdf] 16.02.17 Consell de Govern
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (TSC-739). [pdf] 21.07.14 Consell de Govern

Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació (THATC-756). [pdf]

04.11.16 Consell de Govern
Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (UOT-740). [pdf] 02.07.20 Consell de Govern