Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Protecció de dades personals / Fitxers declarats per la UPC i les seves finalitats / Adaptacions Curriculars / Definició completa del fitxer Adaptacions Curriculars

Definició completa del fitxer Adaptacions Curriculars

Consulta conjunta de tots els apartats del fitxer "Adaptacions Curriculars"

Informació general del fitxer

Responsable del fitxer - Informació del fitxer - Procedència de les dades - Procediment de recollida - Nivell de seguretat- Sistema de tractament - Suport utilitzat

Responsable del fitxer

Entitat Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Servei d'Activitats Socials Univers
Secretaria Vicegerència Serveis Universitaris
NIF Q0818003F

Informació del fitxer

Nom del fitxer ADAPTACIONS CURRICULARS A NECESSITATS ESPECIALS
Adreça d'accés Delegat de Protecció de Dades, Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer Jordi Girona 31, 08034 Barcelona. (proteccio.dades@upc.edu).
Descripció del fitxer PERSONES QUE NECESSITEN SERVEIS O ADAPTACIONS ESPECIALS
Diari DOGC Núm. 7289 - 18.1.2017
Disposició general CVE-DOGC-A-17011100-2017
Data 10 de Gener de 2017

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • D'altres administracions públiques.

Procediment de recollida

 • Entrevistes i formularis.
 • Transmissió electrònica.

Nivell de seguretat

 • ALT.

Sistema de tractament

 • No automatitzat.

Suports utilitzats

 • Paper.

Col·lectius

Membres de la comunitat universitària que necessiten serveis o adaptacions especials.
Futurs estudiants.

Finalitats i usos

Finalitat del fitxer

 • Informació i atenció dels membres de la comunitat universitària que requereixen serveis o adaptacions especials.

Usos

Informació i atenció dels membres de la comunitat universitària i futurs estudiants que requereixen serveis o adaptacions especials.
Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital).
Funció estadística pública i estadístiques internes.

Estructura de dades

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, núm. de la SS/mutualitat, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, imatge/veu, número de registre personal, signatura i signatura electrònica.
 • Dades acadèmiques i professionals: formació, titulacions.
 • Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, dades no econòmiques de la nòmina.
 • Dades especialment protegides: Salut.

Cessions i Transferències internacionals

Cessions

 • Amb el consentiment de l’interessat, al departament competent en aquesta matèria de la Generalitat de Catalunya per el seguiment de les adaptacions curriculars.

Transferències internacionals

 • No estan previstes.