Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Protecció de dades personals / Fitxers declarats per la UPC i les seves finalitats / Dosimetria de Radiacions Ionitzants / Definició completa del fitxer Dosimetria de Radiacions Ionitzants

Definició completa del fitxer Dosimetria de Radiacions Ionitzants

Consulta conjunta de tots els apartats del fitxer "Dosimetria de Radiacions Ionitzants"

Informació general del fitxer

Responsable del fitxer - Informació del fitxer - Procedència de les dades - Procediment de recollida - Nivell de seguretat- Sistema de tractament - Suport utilitzat

Responsable del fitxer

Entitat Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Institut de Tècniques Energètiques
Secretaria Institut de Tècniques Energètiques
NIF Q0818003F

Informació del fitxer

Nom del fitxer DOSIMETRIA DE RADIACIONS IONITZANTS
Adreça d'accés Delegat de Protecció de Dades, Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer Jordi Girona 31, 08034 Barcelona. (proteccio.dades@upc.edu).
Descripció del fitxer MESURA DE LA EXPOSICIÓ DE PERSONES A RADIACIONS IONITZANTS
Diari DOGC Núm. 7289 - 18.1.2017
Disposició general CVE-DOGC-A-17011100-2017
Data 10 de Gener de 2017

Procedència de les dades

 • La persona interessada.
 • Altres administracions nacionals o internacionals.

Procediment de recollida

 • Formularis.
 • Dosímetres oficials.

Nivell de seguretat

 • ALT.

Sistema de tractament

 • Parcialment automatitzat.

Suports utilitzats

 • Paper.
 • Suport magnètic o digital.
 • Via telemàtica.

Col·lectius

Estudiants de la UPC
Personal de la UPC
Becaris de doctorat i recerca de la UPC
Visitants de les instal·lacions radioactives de la UPC

Finalitats i usos

Finalitat del fitxer

 • Prestar serveis de dosimetria personal externa a persones exposades a radiacions ionitzants en les instal·lacions de la UPC en que s’utilitzen fonts radioactives o equips generadors de radiacions ionitzants.

Usos

Gestió de dades de dosimetria personal externa a persones exposades a radiacions ionitzants en les instal·lacions de la UPC.
Gestió de dades de dosimetria personal externa a personal UPC exposades a radiacions ionitzants en instal·lacions de recerca internacionals.
Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital).

Estructura de dades

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura i signatura electrònica.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Altres dades: tipus de treball i lloc de treball (laboratori on treballen).
 • Dades especialment protegides: Salut (resultats mensuals de dosis de radiació en termes de la magnitud dosi equivalent personal, acumulades cada any i acumulades durant cinc anys oficials. (Reglament RD 783/2001, secciones 2ª y 3ª, annex IIE)).

Cessions i Transferències internacionals

Cessions

 • Banco Dosimétrico Nacional depenent del Consell de Seguretat Nuclear en compliment de l’establert a l’article 2 g) de la Llei 15/1980 de 22 d’abril de 1980 de Creació del Consejo de Seguridad Nuclear, modificada per la Llei 33/2007 de 7 de novembre.

Transferències internacionals

 • No estan previstes.