Vés al contingut (premeu Retorn)

Finalitats i usos

Finalitat del fitxer

  • Prestar serveis de dosimetria personal externa a persones exposades a radiacions ionitzants en les instal·lacions de la UPC en que s’utilitzen fonts radioactives o equips generadors de radiacions ionitzants.

Usos

Gestió de dades de dosimetria personal externa a persones exposades a radiacions ionitzants en les instal·lacions de la UPC.
Gestió de dades de dosimetria personal externa a personal UPC exposades a radiacions ionitzants en instal·lacions de recerca internacionals.
Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital).