Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / CONEIX-NOS / Missió, visió i funcions de l'ODA

Missió, visió i funcions de l'ODA

Missió

Planificar, implantar i avaluar el sistema de gestió de la documentació i els arxius de la UPC, tot cercant l’eficàcia i eficiència dels arxius al llarg del cicle de vida dels documents, des de la seva producció o recepció a les unitats (arxius d’oficina), fins la seva eliminació o transferència a l’arxiu per a la seva conservació, custòdia i accessibilitat.

 

Visió

Esdevenir una unitat bàsica d’informació que contribueixi a:

  • Millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió administrativa amb la finalitat de satisfer les necessitats informatives per a la presa de decisions a la Universitat.
  • Difondre el patrimoni documental de la Universitat  i garantir les condicions adients per afavorir la seva conservació i preservació futura.

 

Funcions

L'Oficina de Documentació i Arxius (ODA) s'encarrega de:
  • Proposar i coordinar les polítiques de gestió documental i les normes de funcionament així com planificar, implementar i avaluar el sistema integral de gestió documental: els protocols de transferències, selecció i eliminació de documents, les mesures de preservació i seguretat de protecció dels documents de la Universitat i altres.
  • Impartir les directrius per a l’organització del sistema d’Arxius de la Universitat, supervisar el seu funcionament i determinar, d'acord amb l'estructura orgànica de la Universitat, el nombre d'arxius, Intermedis i Històrics, així com l’accés als sistemes d’informació i de gestió dels documents i dels arxius.
  • Coordinar tècnicament el tractament arxivístic dels fons documentals dipositats o creats per la Universitat, tot establint els criteris i directrius per descriure, organitzar i tractar la documentació, per tal de conservar i facilitar l’accés i la consulta de la documentació a la comunitat universitària, així com també als investigadors, als estudiosos i als ciutadans dins del marc normatiu existent.
  • Assessorar i formar al personal de la Universitat en la creació i organització dels diferents tipus d’arxius així com en les eines i tècniques per a una gestió documental de qualitat.
  • Proposar l’establiment de convenis de col·laboració amb altres arxius universitaris, municipals, provincials i estatals, així com representar la UPC en matèria d’arxius tant a nivell intern com extern.
  • Avaluar, proposar i participar en la configuració i millora dels sistemes d’informació i de gestió documental adients per a la Universitat, i definir criteris tècnics per al tractament i la preservació dels documents electrònics per assegurar-ne la seva conservació i consulta.
  • Qualsevol altra funció que impliqui l’organització i el tractament del patrimoni documental.