Vés al contingut (premeu Retorn)

Servei de neteja i recollida selectiva de residus de la UPC

Servei extern, que no realitza personal adscrit a la Universitat i que es contracta d’acord amb el que s’estableix a la normativa de contractació de l’administració pública.

imatge icona correu

El servei de neteja és necessari per facilitar les activitats habituals derivades de la docència, la recerca, la transferència de tecnologia i la gestió administrativa, en condicions higiènic-sanitàries en tots els espais dels edificis i campus de la Universitat.

La gestió del servei es du a terme en coordinació amb els campus territorials i centres docents.

Abast del servei de neteja

L'abast del servei inclou la neteja ordinària i extraordinària, la desinfecció ordinària i la recollida selectiva de residus sòlids de tots els espais dels edificis, centres i campus que formen la UPC, aplicant les freqüències d'acord amb les necessitats específiques de cada centre, i  segons el pla de treball elaborat per cadascun dels edificis en particular, mitjançant personal especialitzat, eines adequades i l'organització que estableix la pròpia empresa contractada, d'acord amb el que s'estableix al contracte i les instruccions que emanen dels responsables de la Universitat. 

El servei de neteja de la UPC, té com a objectiu principal, la qualitat en la neteja, i per tal de garantir que s'assoleixen els nivells de qualitat desitjats, s'aplica un sistema de control basat en l'execució d'auditorìes de neteja, realitzades per una empresa especialitzada i contractada per la UPC, que verifica l'execució de les feines, l'acompliment de les freqüències, la utilització de productes ecològics i material aprovats per la UPC, la qualitat ambiental tècnica i estètica, i en general, tot el que s'estableix en el plecs de condicions del contracte que fa referència  a la qualitat i quantitat de prestacions del servei.

Els centres/edificis/campus de la UPC, son el lot 4 del contracte de serveis elaborat pel CSUC, i estan agrupats  de la següent manera: 

 • Campus Nord
 • Campus de Terrassa
 • Campus del Baix Llobregat
 • Campus Diagonal Besòs
 • Altres Campus de Barcelona : ETSEIB, ETSAB, EPSEB, FME i FNB
 • Altres Campus: ETSAV, EPSEVG i EPSEM

Criteris ambientals

El servei de neteja, s'executa amb mètodes, pràctiques i productes respectuosos per al medi ambient i la salut laboral i inclou, entre d'altres, la correcta gestió dels residus. Amb aquest contracte, s'implantarà durant la seva vigència el  nou pla de recollida selectiva de residus, que amplía i complementa l'actual. 

Pla de recollida selectiva de residus sòlids

 • Creació dels "Punts UPC Recircula". Establiment de punts de recollida de residus en zones comunes de major afluència. 
 • Retirada de les papereres en espais d'ús individual o de poca generació.
 • Reforç dels punts de recollida de paper, cartró i envasos en punts de major generació. 
 • Extensió a tots els edificis la recollida de matèria orgànica en espais de menjadors, vending, i espais comuns de major afluència.
 • Implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica, envasos  paper i cartró en espais exteriors.  

Mes informació a www.upc.edu/recircula 


ISS Soluciones de Limpieza Direct, SA

Els serveis que presta, abasten la organització, supervisió i control de les tasques derivades de la neteja dels espais que es realitza mitjançant el personal adscrit al servei, a l'objecte que els diferents col·lectius d'usuaris (estudiants, PDI i PAS) de la universitat puguin dur a terme les seves activitats habituals en un entorn higiènic-sanitari adequat, en compliment de la normativa establerta tant a nivell intern com extern.


Pròrroga d'1 any: de l'1 de juliol de 2020 al 30 de juny de 20210.
Expedient de contractació 15/07 CSUC: 
La contractació del servei de neteja i recollida selectiva de la UPC s’ha fet /mitjançant la licitació feta des del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.