Vés al contingut (premeu Retorn)

Seguretat

Servei extern que, no realitza personal adscrit a la Universitat i que es contracta d’acord amb el que s’estableix a la normativa de contractació de l’administració pública.

El servei de seguretat és necessari per facilitar les activitats habituals derivades de la docència, la recerca, la transferència de tecnologia i la gestió administrativa, en condicions XXXXXX en tots els espais dels edificis i campus de la Universitat.

La gestió del servei es du a terme en coordinació amb els campus territorials i centres docents.

Abast del servei de seguretat

L'abast del servei inclou la neteja de tots els espais que formen el contingut dels diversos edificis que formen els campus, amb una freqüència mínima establerta, mitjançant personal especialitzat, eines adequades i l'organització que estableix la pròpia empresa contractada, d'acord amb el que s'estableix al contracte i les instruccions que emanen dels responsables de la Universitat.

Vigilància

Els serveis de vigilància estan destinats a la protecció dels béns dels diferents campus, edificis i espais de la Universitat.

Adjudicatari
UTE PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA - ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, SA
Pròrroga contracte: de l'1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de 2018.
Concurs convocat per aquesta Universitat, amb número de referència CONSE033002HO2014032

Manteniment de sistemes electrònics de seguretat

El manteniment de sistemes electrònics de seguretat facilita que els diferents equips i elements instal·lats funcionin correctament.

Adjudicatari
UTE PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA - ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, SA
Pròrroga contracte: de l'1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de 2018.
Concurs convocat per aquesta Universitat, amb número de referència CONSE033002HO2014032

Auxiliars de control

Els serveis d'auxiliars de control donen suport al funcionament habitual de les consergeries en els campus, centres i edificis de la Universitat.

Adjudicatari
INTEGRA MGS CET CATALUNYA, SL.

Des de l'1 de febrer de 2019 al 31 de gener de 2021.
Concurs convocat per aquesta Universitat, amb número de referència SE033002HO20180006 (lot2)

Gestió, assessorament i consultoria en l'àmbit de la seguretat

El servei per a la gestió, l’assessorament i la consultoria en l’àmbit de la seguretat adapta els requeriments de cadascun dels campus, centres i edificis de la Universitat a les seves necessitats.

Adjudicatari
UTE PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA - ALIANZAS Y SUBCONTRATAS, SA
Pròrroga contracte: de l'1 de setembre de 2016 al 31 d'agost de 2018.
Concurs convocat per aquesta Universitat, amb número de referència CONSE033002HO2014032