Vés al contingut (premeu Retorn)

Contacte

Servei de Desenvolupament Organitzatiu 
CAMPUS NORD - Edif. VX
PLAÇA EUSEBI GÜELL, 6
08034 BARCELONA
SPAIN

Registres Públics

Registres Públics

En el registre es presenten els escrits i les comunicacions dirigits als òrgans de la Universitat, i també queda registrada la sortida dels escrits i comunicacions dirigides a altres òrgans i a les persones particulars.
Dades Generals Horari
Registre General de la Universitat Edifici Vèrtex, planta 0
Campus Nord
Plaça Eusebi Güell, 6
08034 Barcelona

93.401.62.11
info.registre@upc.edu

dilluns a divendres de:

09:30 a 13:00h

 

Festes locals

1 de juny i 24 de setembre

Registres Auxiliars Dades Generals Horari
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)

Edifici P, planta 0 (Secretaria)
Av. Doctor Marañón, 44-50
08028 Barcelona

Telèfon 93.401.63.00

dilluns a divendres de:

10 a 12h

   

Festes locals

1 de juny i 24 de setembre

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM)

Edifici MN1, planta 0 (Secretaria)
Avinguda de les Bases de Manresa, 61-73
08240 Manresa

Telèfon 93.887.72.00

dilluns a divendres de:

11 a 13h

    

Festes locals

21 de febrer i 31 d'agost

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

Edifici VG3, planta 0 (Direcció)
Avinguda Víctor Balaguer, 1
08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona

Telèfon 93.896.77.01

dilluns a divendres de:

11 a 13h

  

Festes locals

17 de gener i 5 d'agost
Campus Baix Llobregat (CBL)

Edifici D7C, Oficina oberta - planta 0
Campus del Baix Llobregat
Carrer Esteve Terradas, 10
Castelldefels

Telèfon 93.552.35.03

dilluns a divendres de:

11 a 13h

 

Festes locals

14 d’agost i 7 de desembre

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

Edifici SC1, planta 0 (Secretaria)
Carrer Pere Serra, 1-15
08173 Sant Cugat del Vallès

Telèfon 93.401.79.00

dilluns a divendres de:

10 a 12h

 

Tancat provisionalment

 

Festes locals

3 de març i 29 de juny

Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Edifici TR10, planta 1 (Àrea de Recursos i Serveis)
Campus Terrassa
Carrer Colom, 2
08222 Terrassa - Barcelona

Telèfon 93.739.81.14/86.10/85.97

dilluns a divendres de:

9:30 a 13:30h

 

Festes locals

9 d'abril i 6 de juliol

Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

Edifici TR8, planta 0 (Secretaria)
Campus de Terrassa
C. Violinista Vellsolà, 37
08222 Terrassa - Barcelona

Telèfon 93.739.83.00

dilluns a divendres de:

11 a 13h

 

Festes locals

9 d'abril i 6 de juliol

Campus Diagonal Besòs

Edifici A, planta 0 
Campus Diagonal Besòs
Avda Eduard Maristany 10-14
08019 - Barcelona

Telèfon 93.413.74.00

dilluns a divendres de:

10:15 a 13:15h

 

Festes locals

1 de juny i 24 de setembre

Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

Edifici NT1, planta 0 (Secretaria)
Pla de Palau, 18
08003 Barcelona

Telèfon 93.401.79.36

dilluns a divendres de:

12 a 14h

    

Festes locals

1 de juny i 24 de setembre

Correu Certificat

Amb caràcter general, quan es vol presentar un document en el Registre de la UPC i aquest, atès el seu horari d'atenció al públic, està tancat, el document es pot presentar a qualsevol oficina de correus i adreçar-lo a l'esmentat registre per correu certificat.

En aquest cas es presenta la sol·licitud en sobre obert, per tal de ser datada i segellada pel funcionari de correus abans de la seva certificació.

Registre electrònic

També es pot presentar la sol·licitud pel registre electrònic: 

https://seuelectronica.upc.edu/ca/tramits-i-serveis/cataleg-de-serveis-i-tramits

Altres punts de presentació de documents

Les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que els ciutadans dirigeixin als òrgans de les Administracions Públiques es poden presentar:

  1. Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.
  2. Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  3. A les oficines de correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
  4. A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  5. A qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.