Vés al contingut (premeu Retorn)

Tancament Exercici Econòmic

Al final de cada exercici pressupostari cal justificar la gestió econòmica realitzada. Aquesta gestió queda recollida a l’informe de tancament on es plasmen els estats financers i comptables de la Universitat. Comprenen el balanç de situació, el compte de resultats economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici anual acabat.

La memòria auditada és aquell document que recull l’opinió d’una empresa externa sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el treball realitzat d'acord amb les normes d'auditoria generalment acceptades, que inclouen l'examen mitjançant la realització de proves selectives, de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de la seva presentació, dels principis comptables aplicats i de les estimacions realitzades.