Vés al contingut (premeu Retorn)

Assistència sanitària a l'estranger

IMPORTANT

El Servei de Prevenció no efectua cap mena de tràmit al respecte, aquestes dades s'han publicat a títol informatiu

PDI Laboral, PAS Funcionari, PAS Laboral, Becàris/es RD 63/2006

Informació per a treballadors i treballadores afiliats a Seguretat Social que s'hagin de desplaçar a l'estranger per motius de treball: https://www.asepeyo.es/trabajadores-accidentes-de-trabajo/trabajadores-desplazados-al-extranjero.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Personal.

 

PDI Funcionari

Informació per a treballadors i treballadores afiliats a MUFACE que s'hagin de desplaçar a l'estranger per motius de treball: http://www.muface.es/asistencia_sanitaria_exterior.

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Personal.

 

Tota la comunitat universitària

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document personal i intransferible, que acredita el dret del seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des del punt de vista mèdic, durant la seva estada temporal per motius de treball, estudis, turisme, en el territori de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa, tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada de l'estada, d'acord amb la legislació del país d'estada.

Aquesta petició s'ha de fer a títol personal. Consulteu el web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social per conèixer els tràmits de sol·licitud.

Per a més informació, consulteu les preguntes freqüents.

 

Aplicació mòbil

La Comissió Europea ha llançat una aplicació per a mòbils en la qual s'informa a les persones que es trobin fora del seu país d'origen dels passos a seguir per ser atès amb la targeta sanitària europea.

S'hi inclou informació general sobre la targeta, els números de telèfon d'emergència, els tractaments i despeses coberts, la manera de reclamar el reemborsament i on contactar en cas de pèrdua de la targeta.