Vés al contingut (premeu Retorn)

Identificació de factors de risc

Avaluació de riscos en dipòsits / fons històrics i documentals

 • Avaluació de riscos laborals en Higiene Industrial

  Dins del procés de l'avaluació de riscos laborals, s'han avaluat les condicions de treball del personal treballador que desenvolupa tasques en els dipòsits del Servei de Biblioteques i Documentació ubicats als edificis TG, R i BRGF, així com les tasques que es realitzen en els fons històrics i documentals de l'ETSEIB, FNB, ETSAB, BRGF i BCBL.

  Mitjançant l'anàlisi de les tasques, es determinen aquelles activitats que són susceptibles de ser valorades dins l'àmbit de la higiene industrial. A partir d'aquest anàlisi, la Societat de Prevenció SPAsepeyo ha elaborat un informe on s'indiquen mesures preventives i/o correctores a adoptar per treballar de forma segura en aquests espais.

Identificació de factors de risc en la biblioteca

Consulta la biblioteca de la qual ets la persona gestora:

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Avaluació higiènica d'exposició a camps electromagnètics

  D'acord amb la informació recollida en el procés d'avaluació de riscos laborals del personal treballador de la biblioteca de l'ETSAB, s'ha realitzat una avaluació higiènica de l'exposició a camps electromagnètics produïts per l'equipament ubicat sobre l'Àrea de Treball Intern. A partir d'aquesta informació, la Societat de Prevenció SPAsepeyo ha elaborat un informe on s'indiquen els resultats de les mesures realitzades, així com les mesures preventives i/o correctores, si s'escau.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.

 • Identificació de les Actuacions Correctores a Implantar

  Arran de les visites realitzades s'ha elaborat, per cada biblioteca, un document d'identificació d'actuacions correctores, on es recullen deficiències observades o manifestades al llarg de les visites.

 • Identificació de les Principals Actuacions en Prevenció de Riscos

  Arran de l'avaluació de riscos realitzada a les biblioteques de la UPC, s'han identificat deficiències que es donen de forma genèrica en la majoria de les biblioteques visitades.

  A l'apartat 1 "Principals Deficiències Observades / Mesures Correctores i/o Preventives associades" s'han recollit les principals deficiències observades i s'ha ampliat la informació de les mesures correctores i/o preventives que s'han d'adoptar, com a informació complementària a la indicada en els documents d'avaluació de riscos. Durant les visites tècniques realitzades, s'han identificat també situacions o factors de risc que, sense afectar als treballadors i treballadores de la biblioteca, poden generar riscos o situacions de disconfort als usuaris i usuàries (estudiantat, PDI / PAS, etc.).

  A l'apartat 2 "Situacions Observades i Propostes de Mesures Correctores / Millora", es recullen aquestes situacions identificades.

 • Valoració dels Nivells d'Il·luminació

  Com a complement a l'Avaluació de Riscos Laborals s'ha realitzat una avaluació dels nivells d'il·luminació de cada Biblioteca i s'han establert les recomanacions tècniques orientades a la millora lumínica dels espais avaluats.