Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris tècnics per a instal·lacions d'emergència

Els criteris tècnics pera a instal·lacions d’emergència (CTIE) són documents elaborats per l’SPRL que tenen com objectiu oferir assessorament sobre instal·lacions d’emergència per a l’establiment de criteris tècnics comuns per a tots els edificis de la UPC.

Aquesta informació està especialment adreçada als Caps d’Infraestructures i Manteniment de la UPC així com al personal dels seus equips.

Senyalització

senyalitzacio

Criteris relatius a l’adquisició, ubicació i manteniment de la senyalització d’evacuació, protecció contra incendis, socors, zones de perill especial i actuació en cas d’emergència.

Es completa amb recomanacions per a la senyalització per a persones amb discapacitats visuals i auditives.

Descarrega el CTIE SE-001

Enllumenat

enllumenat

Criteris relatius a la ubicació, instal·lació i manteniment dels llums autònoms d’emergència.

Per tal de facilitar la correcta ubicació dels llums d’emergència es mostren exemples de simulació lumínica.

Descarrega el CTIE IL-001

Recorreguts d'evacuació

recorreguts

Aspectes bàsics a considerar sobre els recorreguts d’evacuació i informació específica relativa als elements d’evacuació i sectorització en recorreguts d’evacuació.

Accedeix a les CTIE RE-A i RE-B

Descarrega el Resum operacions manteniment

Megafonia

megafonia

Requeriments tècnics que han de complir els sistemes de megafonia per a comunicació d’emergència.

Criteris per al projecte, instal·lació, ús i manteniment.

Accedeix a les CTIE ME