Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris d'il·luminació

Consideracions per millorar les condicions d'il·luminació dels llocs de treball a oficines

 

 • Totes les oficines han de disposar d'il·luminació general i és recomanable que siguin fileres de fluorescents amb lluminàries, paral·leles a la línia de finestres.
 • Pels llocs on es treballa amb ordinadors es recomana, per exemple, instal·lar fluorescents TIPUS 840 (és una denominació de tipus de fluorescent), que proporcionen una tonalitat intermèdia i són, potser, molt adequats per tasques amb ordinadors.
  Com a informació complementaria d'aquest tipus de fluorescent indiquem:
  Reproducció de color de l'ordre de 80
  Temperatura de color neutra
 • Per sales de reunions es recomana la instal·lació d'uns fluorescents que presenten una llum blanca-vermellosa que proporcionen una sensació més càlida.
 • Procurar que la lluminària estigui situada directament sobre l'operador, perpendicular a l'eix de la pantalla, la qual cosa permet utilitzar la zona lliure entre dos regions crítiques corresponents al risc de presència de reflexes sobre el teclat i la pantalla.
Il·luminació sala

INCORRECTE                                   CORRECTE 

 

 • Les lluminàries del sistema general d'enllumenat hauran d'estar proveïdes de difusors o reixes i s'hauran d'evitar els sistemes d'il·luminació a base de fluorescents descoberts que entrin dintre de l'angle de visió de l'operador.
 • La utilització d'il·luminació localitzada es recomana com recolzament en aplicacions en les que el treball impliqui exigències visuals molt crítiques, com per exemple nivells d'il·luminació de 1000 lux o superiors, quan la visió de formes i textures requereixi que la llum vingui d'una direcció determinada, quan la il·luminació general no arribi a certes zones degut a obstacles existents, etc.
Làmpara

 

 • Per oficines on existeixen finestrals es recomana seguir les següents indicacions a fi d'evitar enlluernaments, reducció de contrast, etc. en els llocs de treball;
  • Ubicar les pantalles dels ordinadors el més lluny possible de les fonts de llum diürna i paral·lels a les mateixes.
  • Proveir a les finestres de cortines o persianes preferiblement de làmines verticals regulables.
  • Cap finestra ha de trobar-se davant o darrera de les pantalles.
  • L'eix principal de la vista de l'operador ha de ser paral·lel a la línia de finestres. Situar els llocs de treball entre les fileres de lluminàries del sostre.
Situació pantalla

 

Normativa de referència