Vés al contingut (premeu Retorn)

Pla de millora

Pla de millora de les Condicions ergonòmiques en Pantalles de Visualització de Dades: Informe de conclusions

En aquest document es descriu la situació recollida i observada en relació a les condicions de treball amb PVD i es plantegen les principals mesures preventives i/o correctives a adoptar per garantir la seguretat i salut del personal de la UPC.

Descarrega

Objectius
  • Identificar i avaluar les condicions ergonòmiques dels llocs de treball d’oficines de la UPC a partir de la informació proporcionada pels/les usuaris/es de PVD que van remetre un formulari dissenyat a tal efecte, i de les visites ergonòmiques planificades que es van dur a terme.
  • Informar als treballadors de les condicions ergonòmiques adequades en els treballs desenvolupats a oficines i els principals efectes o alteracions a la salut que es poden derivar de l’exposició a condicions no adequades.
  • Establir i planificar mesures orientades a la millora ergonòmica dels llocs amb PVD:
    • Substituir o administrar de nou, els elements del mobiliari que no compleixen amb els requeriments ergonòmics establerts a la normativa vigent al respecte (R.D. 488/1997) dels llocs de treball visitats.
    • Proposar mesures preventives de millora en els llocs de treball visitats que ho requereixin.
    • Proposar mesures de caràcter general que ajudin a la millora de les condicions de treball ergonòmiques dels/les usuaris/es de PVD de la UPC.