Vés al contingut (premeu Retorn)

Comitè de Seguretat i Salut

Representants, competències i facultats

L'article 38 de la Llei 31/95, de prevenció de prevenció de riscos laborals defineix el Comitè de Seguretat i Salut com a: "òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'empresa en matèria de prevenció de riscos".

El Comitè està format pels delegats de prevenció, d'una banda, i per l'empresari i/o els seus representants en nombre igual al dels delegats de prevenció, de l'altra.

Accés reservat a membres del CSS

Delegats i Delegades de Prevenció

DP representants del PDI FUNCIONARI

NomAdreça electrònica
Sergio González López sergio.gonzalez@upc.edu
Ramon Grau Mur rgrau@cen.upc.edu
Vicente Hernández Abad
M. Lourdes Roset Calzada
Jesús Vicente Rodrigo jesus.vicente@upc.edu

 

DP representants del PDI LABORAL

NomAdreça electrònica
Sergio Busquets Monge sergio.busquets@upc.edu
Sergi Fillet Castella sergi.fillet@upc.edu
Agueda Garcia Carrillo agueda.garcia@upc.edu
Victor Ortiga Mur v.ortiga@upc.edu
Marta Peña Carrera marta.penya@upc.edu

 

DP representants del PAS FUNCIONARI

NomAdreça electrònica
Marta Bastardas Girbau
Ana M. Castillo Garrido ana@etsav.upc.edu
Miguel Angel Gonzalvo Sancho miguel.a.gonzalvo@upc.edu
Imma Suy Martinez imma.suy@upc.edu

 

DP representants del PAS LABORAL

NomAdreça electrònica
Alexandre Canturri Ruiz alexandre.canturri@upc.edu
Nuria Martín Llach nuria.martin@upc.edu
Javier Martín Morilla javier.martin@upc.edu
Carol Ramos Muñoz carol.ramos@upc.edu
Francisco Ruiz Nieto francisco.ruiz@upc.edu

Representants de la Institució

 

NomAdreça electrònica
Maria Pilar Batanero González pilar.batanero@upc.edu
Carlota Bragós Valentines carla.bragos@upc.edu
Joan Carles Burón Morillo joan.carles.buron@upc.edu
Montserrat Calero Galovart montserrat.calero@upc.edu
Samuel Galceran Arellano samuel.galceran@upc.edu
Elena Galindo Gil
Alfred Gil Bonet alfred.gil@upc.edu
Valentí Guasch Brull
Víctor Huerta Cerezuela (Secretari) victor.huerta@upc.edu
Mercedes Jiménez Lara
Xavier Massó Pérez (President) xavier.masso@upc.edu
Sara Piqueras Muñoz sara.piqueras@upc.edu
Juan de Prada Hernández juan.de.prada@upc.edu
Estanislau Roca Blanch
Jordi Segalas Coral
Pedro Serrano Garcia pedro.serrano@upc.edu
Miquel Soriano Ibáñez soriano@entel.upc.edu
Frederic Vila Martí
El CSS té capacitat per:

L'article 39 de la Llei 31/95 Nova finestra, de prevenció de riscos laborals atorga al Comitè de Seguretat i Salut les competències següents:

  • Participar en l'elaboració, la posada en pràctica i l'avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l'empresa.
  • Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

 

En l'exercici de les seves competències, el CSS està facultat per a:
  • Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, realitzant a tal efecte les visites que consideri oportunes.
  • Conèixer els documents i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris per al compliment de les seves funcions, així com els procedents de l'activitat del Servei de Prevenció, si escau.
  • Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, a l'objecte de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes.
  • Conèixer i informar la memòria i la programació anual del Servei de Prevenció.