Vés al contingut (premeu Retorn)

Formació bàsica en prevenció de riscos laborals (personal laboratoris i tallers i manteniment)

Aquesta acció pretén oferir una visió teòrica i bàsica en matèria de prevenció de riscos laborals.

L’objectiu general de l’acció és que les persones que en participin adquireixin les competències bàsiques, és a dir coneixements, habilitats i actituds en matèria de prevenció de riscos laborals.

Continguts:

 • Sistema en Prevenció de la UPC.
 • Marc Normatiu en PRL.
 • Normes de Seguretat.
 • Gestió de la Prevenció.
 • Equips de protecció individual i col·lectius.
 • Investigacions d’accidents.
 • Llocs de treball i senyalització.
 • Màquines i equips de treball.
 • Risc elèctric en baixa tensió.
 • Higiene Industrial.
 • Ergonomia. Psicosociologia aplicada.
 • Incendis.
 • Primers auxilis i vigilància de la salut.

Consulta