Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

N

Normes de seguretat i higiene

sigla NSH

es Normas de seguridad e higiene

en Safety and hygienic rules

Fitxes elaborades pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC a fi d’orientar i ajudar a les Unitats en la confecció dels seus procediments segurs de treball (PdT) específics, així com indicar les principals mesures a adoptar per a la protecció enfront a patologies professionals derivades de l’exposició a agents contaminants del tipus químic, físic (soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions, etc.) i biològic, mitjançant la seva eliminació, reducció i control.

Són fitxes genèriques on es tracten aspectes com: recomanacions generals en matèria de prevenció de riscos laborals, equips de protecció individual a utilitzar, mesures de prevenció abans, durant i després d'utilitzar un equip de treball, manteniment, ordre i neteja, etc.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/nsh

NSH

veg. Normes de seguretat i higiene

 

Descarrega