Vés al contingut (premeu Retorn)

Glossari de termes de prevenció de riscos laborals

lletra Alletra Blletra Clletra Dlletra Elletra Flletra Glletra Hlletra Illetra Jlletra Klletra Llletra Mlletra Nlletra Olletra Plletra Qlletra Rlletra Slletra Tlletra Ulletra Vlletra Wlletra Xlletra Ylletra Z

T

Tasques

es Tareas

en Tasks

Conjunt d’activitats que conformen i diferencien un lloc de treball.

Teletreball

es Teletrabajo

en Telework

Modalitat de prestació de serveis de caràcter no presencial en virtut de la qual un treballador o treballadora de la UPC pot desenvolupar part de la seva jornada laboral mitjançant l'ús de mitjans telemàtics des del seu propi domicili, sempre que les característiques i/o necessitats del servei ho permetin i dintre del marc de la política de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Temps d’exposició

es Tiempo de exposición

en Exposure time

Freqüència amb la que pot aparèixer una situació de risc en el desenvolupament habitual de la feina en el lloc de treball, durant la jornada laboral.

Trastorns musculoesquelètics

es Trastornos musculoesqueléticos

en Musculoskeletal Disorders

Processos que afecten principalment a músculs, nervis, tendons i altres estructures pròximes a les articulacions. Es produeixen durant la realització de tasques que comporten l’adopció de postures forçades, aplicació de força intensa, elevada repetitivitat o temps d’exposició excessiu. Quan aquestes tasques es repeteixen durant llargs períodes de temps (mesos o anys) s’incrementa el risc.

Més informació a: http://www.upc.edu/prevencio/ca/ergonomia/re/efectes-salut

Treball emocional

es Trabajo emocional

en Emotional work

Es refereix a l’esforç emocional que requereix el treball, especialment de cara al públic, i que representa un risc sobretot quan els sentiments de la persona treballadora són discordants amb l’expressió que ha de mantenir pels requeriments del lloc de treball.

 

Descarrega