Vés al contingut (premeu Retorn)

Activitats no assumides

No és competència de l'SPRL:

  • La "security" (seguretat contra intrusió).
  • L'execució i seguiment de les actuacions correctives derivades dels seus informes o plans de millora.
  • Tasques de manteniment o reparació. (Unitats de Manteniment).
  • El subministrament de material, equipament, etc.
  • Els projectes d'obra nova.
  • Els projectes de reforma d'espais i/o edificis.
  • Control d'obres.
  • Coordinació d'activitats empresarials en obra (coordinador/a de seguretat).
  • Plans d'autoprotecció.
  • Plans d'emergència i evacuació.