Vés al contingut (premeu Retorn)

Competències

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) és el conjunt de mitjans humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores, assessorant i assistint a l’equip rectoral, al personal i als seus representants i els òrgans de representació especialitzats.

 

Disciplines assumides per l'SPRL de la UPC

El Servei de Prevenció de la UPC té assumides com a disciplines pròpies:

 • Seguretat en el treball
 • Higiene Industrial
 • Ergonomia i Psicosociologia aplicada

Té concertades amb un Servei Prevenció Aliè:

 • Medicina del treball

 

Competències de l'SPRL

 • L'elaboració del Pla de Prevenció i el suport per a la seva implantació.
  El Pla de prevenció de riscos laborals inclourà l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per realitzar l'acció de prevenció de riscos en la UPC.
 • L'elaboració de plans per a la millora de la prevenció i el suport per a la seva implantació.
 • La identificació dels factors de risc dels llocs de treball i l'avaluació de riscos.
 • La definició, priorització de les propostes d'actuació correctiva i les activitats preventives.
 • L'assessorament tècnic-preventiu als Directors i als responsables de les Unitats.
 • L'assessorament tècnic-preventiu al personal a través dels seus comandaments.
 • L'establiment dels requisits tècnics en matèria de prevenció de riscos pels llocs de treball, mitjançant Manuals tècnics, plecs d'especificacions tècniques per concursos, notes de prevenció, etc.
 • L'establiment de les normes, instruccions i procediments de seguretat i higiene.
 • Investigació d'accidents.
 • L'assessorament en la definició de necessitats formatives i el disseny dels continguts en matèria de prevenció.
 • La definició de les necessitats en matèria de Vigilància de la Salut, la gestió i control. La prestació de primers auxilis.
 • La definició i l'assessorament per la implantació d'un sistema de gestió en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
 • La divulgació de bones pràctiques preventives mitjançant el seu web.

 

Enllaços relacionats