Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius

D’acord a l’article 3 del RD 171/2004 sobre coordinació d’activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos laborals són objectius de la coordinació:

  1. L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva que estableix l'article 15 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, per part de les empreses concurrents al centre de treball.
  2. L'aplicació correcta dels mètodes de treball per part de les empreses concurrents al centre de treball.
  3. El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades al centre de treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com a greus o molt greus o quan es desenvolupin al centre de treball activitats incompatibles entre si per la incidència en la seguretat i la salut dels treballadors.
  4. L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per prevenir-los.