Vés al contingut (premeu Retorn)

Abordatge positiu del confinament i el teletreball

Introducció

Introducció

Davant l’estat d’alarma que estem vivint actualment, en el qual s’adopten mesures com el confinament domiciliari, es modifiquen els nostres hàbits laborals, personals, familiars i socials. A mesura que la situació es torna més crítica, amb una ampliació del període de confinament, un increment de casos confirmats i una situació de crisi generalitzada, augmenta el nostre nivell d’estrès, incertesa, preocupació i, per tant, de por.

En aquesta situació trobem dues variables crítiques que ens poden portar a un estat de tensió, ira, angoixa o estrès:

En aquest context laboral és necessari analitzar el principals riscos psicosocials als quals pot estar exposat el personal teletreballador i que poden afectar la seva salut psicosocial. Alhora s’han d’evidenciar i potenciar les pràctiques laborals que es poden considerar una oportunitat i que fomenten l’autonomia personal per planificar el temps de treball, el desenvolupament de la creativitat, d’eines que possibiliten el treball en equip i que milloren les habilitats de relació i comunicació.

Esperem que aquesta informació us sigui útil i us animem a treballar dia a dia per afrontar la situació de la manera més positiva possible.

Principals riscos psicosocials del teletreball sota la situació d’alarma per la COVID-19

Canviar el lloc de treball habitual per una forma organitzativa diferent com és el teletreball comporta una sèrie d’adaptacions. Aquestes adaptacions, a causa de l’alerta sanitària produïda per la COVID-19, s’han hagut de fer en un termini molt breu de temps que no ha permès una adaptació progressiva. Per tal de garantir la continuïtat a la feina, les persones ens veiem immerses en aquesta nova forma de treballar i això comporta l’exposició a uns factors de risc psicosocials que cal tenir en compte.

Càrrega de treball

Càrrega de treball

Provocada per la quantitat de treball i per l’esforç d’atenció que requereix el desenvolupament del treball.

La quantitat de treball pot variar segons el lloc de treball ocupat: en uns llocs de treball, aquesta quantitat de treball disminueix mentre que en uns altres, augmenta de forma exponencial i la persona acaba desbordada.

D'altra banda, si s'ha de compartir l'espai amb altres membres de la família, el nivell d’atenció i concentració que requereix el desenvolupament de la feina es pot veure afectat per les constants interrupcions i pel soroll ambiental.

Temps de treball

Temps de treball

Quan intercalem altres tasques dins l’horari laboral de teletreball, bé sigui per obligació o per oci, correm el risc d’allargar massa la jornada i tenir la sensació d’estar tot el dia connectats.
Comunicació

Comunicació

L'augment de les comunicacions provocat per una situació de canvi en les eines de treball i per la informació de la situació del dia a dia, que requereix canvis i adaptacions constants.
Demandes psicològiques

Demandes psicològiques

Hi ha un augment de les exigències cognitives a causa de l’esforç intel·lectual (processament de nova informació, raonament, cerca de solucions...) que ha de fer el personal teletreballador per configurar i començar a treballar amb eines telemàtiques amb les quals abans no havia treballat, sense tenir un temps d’adaptació i de prova.
Previsibilitat

Previsibilitat

No es disposa de la informació adequada i a temps per poder dur a terme correctament la feina i per adaptar-se als canvis constants. La falta de previsibilitat en la situació de crisi actual està relacionada amb una informació que canvia dia a dia, a banda de la sobreinformació que dificulta centrar-se en els aspectes rellevants de la feina.
Relacions personals

Relacions personals

Les relacions entre els membres de l'equip es poden veure afectades, ja que hi ha un distanciament per la manca de contacte físic diari i continu, i perquè la forma d'interaccionar es manté exclusivament de forma telefònica o telemàtica.
Doble presència

Doble presència

La necessitat de respondre a les demandes de la feina i les demandes familiars de forma simultània pot afectar negativament la salut de les persones teletreballadores. El teletreball és una forma organitzativa molt vàlida, però quan s’ha de compatibilitzar amb la cura de gent gran o de fills es pot convertir en un element estressant per l’augment de les demandes i el nombre total d'hores de treball.

Principals afectacions sobre la salut

Imatge_nino_sobrecarregat.png

Els canvis en l’organització del treball que s’han hagut d’adoptar de forma dràstica i ràpida poden provocar en algunes persones treballadores nivells d’ansietat elevats per l’exposició als factors psicosocials especificats a l’apartat anterior.

Els símptomes més freqüents que es poden experimentar són:

 • Problemes de concentració i atenció.
 • Sensació de manca de control.
 • Desmotivació.
 • Lentitud en el raonament.
 • Disminució del rendiment.
 • Dificultat a l’hora de fixar i complir objectius.

Imatge_cor.png

A banda d’aquests símptomes d’incidència laboral directa no podem oblidar altres símptomes que es poden tenir per la manera individual o personal d'afrontar la situació de crisi derivada de la COVID-19 i que també influeixen en el desenvolupament del treball:

 • Alteracions del son.
 • Alteracions de la conducta alimentària.
 • Augment de la tensió muscular.
 • Consum de fàrmacs, cafè, alcohol...
 • Canvis freqüents d’humor.
 • Tristesa.
 • Preocupació constant.
 • Alteracions del caràcter (irritabilitat, nerviosisme, impaciència, impulsivitat, etc.).

Recomanacions per fer el teletreball de manera segura i saludable

Davant l’exposició als riscos psicosocials especificats, t'oferim una sèrie de mesures preventives que et poden ajudar a desenvolupar la feina d’una forma segura i saludable.

Si no pots aplicar totes les recomanacions que especifiquem, no passa res... Aplica les que puguis!

  Imatge 11_autoresposabilitat i progresio.png
 • Per tal que ens sentim actius, és recomanable que ens aixequem d’hora i que seguim les rutines d’un dia qualsevol: esmorzar, higiene personal, vestir-nos amb la roba que utilitzaríem per sortir al carrer, encara que aquesta sigui més informal i còmoda.
 • Separa l’àmbit familiar de l’àmbit laboral. Delimita, en la mesura del que sigui possible, espais per teletreballar, per tal de disposar d’un espai que afavoreixi la concentració i que tingui unes condicions ergonòmiques mínimes que permetin treballar de forma còmoda i segura.
 • Estableix un horari d’inici i de fi de l’activitat. Encara que el teletreball ens dóna una certa flexibilitat horària, la recomanació és mantenir més o menys el mateix horari que al centre de treball, procurar que aquest coincideixi amb l’horari de les persones del nostre equip. De la mateixa manera, és recomanable que aquests coneguin el nostre horari per tal de saber la nostra disponibilitat.
 • Es recomana que intercalempauses i descansos, de la mateixa manera que ho fem quan treballem presencialment. Aquests moments ens ajudaran a relaxar la ment i a ser més productius durant els períodes d’activitat. Durant aquestes pauses, aprofita i fes estiraments i exercicis de relaxació muscular, que t’ajudaran a trencar l’estatisme. És recomanable organitzar les pauses en determinades hores de la jornada i no allargar-les massa per evitar perdre el ritme de treball.
  Imatge 6_piles descarregades.png
 • Planifica les tasques que has de dur a terme amb la persona responsable i estableix un calendari d’objectius clars i definits que t'ajudin en l'organització diària i en l’assoliment de fites realistes. Des d'un punt de vista individual, planifica la feina diària abans d’executar-la. Sempre és millor invertir el temps en la planificació que en la correcció. Cada dia, marca els objectius i les tasques que has de fer, identifica les tasques importants i dona'ls prioritat.
 • A causa de l’aïllament que pot generar el teletreball, és important que potencïis la comunicació amb la resta de l’equip, bé sigui per correu electrònic, telèfon o videoconferències o mitjançant altres eines de missatgeria. Té una importància vital que estableixis els canals de comunicació més favorables i eficients per dur a terme les tasques.
 • Evita la sobreinformació i els rumors buscant informació fiable, contrastada i realista que provingui de les fonts oficials. Busca temes alternatius de conversa per no estar parlant contínuament de la Covid-19.
 • Mentre teletreballes, la responsabilitat individual és un concepte bàsic. Quan totes les persones de l’equip saben per què fan el que fan i per a qui fan el que fan, es crea un sentiment de corresponsabilitat de l’equip que il·lusiona, motiva i es reflecteix en els resultats.
UPCesports.png

Plataforma Les Mills

Mitjançant el següent enllaç gratuït proporcionat per Les Mills, trobaràs un catàleg de vídeos segmentats en 9 categories pensades per treballar des de casa, ja que no requereixen cap material addicional. No cal registrar-s'hi ni introduir-hi cap dada personal.

Accedeix a la plataforma de Les Mills

Directes amb IGTV d'Instagram

Mitjançant el perfil d'Instagram d'EsportsUPC, cada dia trobaràs vídeos en directe a Instagram Live.

Hi haurà diferents sessions, de matí i tarda i en diferents horaris, que s'aniran publicant en el mateix perfil.

També hi aniran pujant altres vídeos amb entrenaments diversos.

Connecta't a @esportsupc!

Podeu trobar tota la informació ampliada a https://www.upc.edu/esports/mou-te

  Imatge 13_relax.png
 • Compta amb el suport de la família. Tots estem en la mateixa situació i tenir el suport dels membres de la família pot ser un element clau d’ajuda i motivació per tirar endavant.
 • Cuida les relacions personals: l’ús de les xarxes socials, WhatsApp o altres eines telemàtiques poden esdevenir estressants en algun moment i fer que estiguem irritables, de mal humor. Hem d’intentar acceptar-ho, tant en nosaltres mateixos com en els altres.
 • Desenvolupa aficions que no pots fer en el dia a dia per manca de temps. Explora'n alguna de nova.
 • Practica exercici físic que puguis portar a terme a casa. O fes activitats de ioga, relaxació, etc.
 • Mantingues uns hàbits saludables d’higiene, alimentació i horaris de son. Ens ajudaran quan la situació passi i a poc a poc anem retornant a la nostra normalitat.

I, com assenyala el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, de tot això...treu-ne la part positiva.

 • Finalment tens un moment per aturar-te i reflexionar sobre les teves prioritats i els propers passos que vols fer.
 • És una gran ocasió per compartir cures i tasques domèstiques. Situacions d’excepció com l’actual posen en relleu les tasques invisibilitzades i que molt sovint fan les dones, i els atorguen valor.
 • Pots aprofitar els moments de calma per imaginar i crear: jocs per als infants, guions de teatre, poemes, il·lustracions, invents…, projectes que neixen de la teva capacitat creadora i que, per manca de temps, tenies en un calaix.
 • Valora l’empatia i solidaritat de molta gent coneguda i desconeguda.
 • Recorda que només es tracta d’una situació temporal, passada la qual tots haurem après moltes coses tant dels altres com de nosaltres mateixos.