Vés al contingut (premeu Retorn)

Visita mèdica: reincorporació per llarga absència

Visita mèdica voluntària motivada per una absència igual o superior a 120 dies.

Aquesta visita mèdica s’emmarca en el "Procés de reincorporació per llarga absència per motius de salut davant dels riscos laborals" que té per objectiu avaluar les condicions de treball i l’estat de salut de la persona que es reincorpora al seu lloc de treball després d’una absència prolongada per motius de salut.

Es considera que per garantir una adequada protecció de la persona després d’un període d’incapacitat temporal en el que hi ha hagut una alteració de l’estat de salut, s’ha de realitzar una avaluació de la seva capacitat psicofísica i de les condicions del lloc de treball per garantir que pot desenvolupar novament el seu treball sense risc per ella mateixa o per la salut d’altres persones; és a dir, s’ha de comprovar que existeix compatibilitat entre les condicions/requeriments del treball amb les capacitats psicofísiques que presenta la persona treballadora un cop es reincorpora de nou al seu treball.

Aquesta avaluació es realitzarà sempre en base a la documentació mèdica que aporteu el dia de la visita.

A qui s'adreça

Tot el personal PDI i PAS de la UPC que es reincorpori al seu lloc de treball després d’haver cursat una baixa mèdica igual o superior a 120 dies, ja sigui per accident de treball, malaltia professional o malaltia comuna.

Qui ho sol·licita

Persona que es reincorpora al seu lloc de treball després d'una baixa superior a 120 dies, a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.

On fer-se la visita mèdica
Consells previs a la visita mèdica

És necessari portar a aquesta visita mèdica els informes mèdics de què es disposi i que acreditin l’estat de salut de la persona que es reincorpora.