Vés al contingut (premeu Retorn)

Adquisició i proveïment d'EPI

Adquisició d'equips de protecció individual al proveïdor homologat

compra

Sol·licitud EPI UPC00F

Mútua ASEPEYO ha comunicat que
en aquests moments no té stock d'aquest material.

Com saber quins equips de protecció individual necessita el teu personal?

 

1 Consulta l'avaluació de riscos laborals del teu personal

PAS

Administració

Biblioteques

TIC

Recepció

 • Cerca el lloc de treball i accedeix a l'avaluació de riscos laborals. 
 • A l'apartat d'equips de protecció individual de la fitxa de descripció del lloc de treball trobaràs la relació de tots els EPI que el seu perfil pot necessitar.

  AVR TIC

PAS

Manteniment

 • Cerca la persona i accedeix a l'avaluació de riscos laborals. 
 • A l'apartat d'equips de protecció individual de la fitxa de descripció del lloc de treball trobaràs la relació de tots els EPI que la persona necessita.

  AVR MAN

PDI i PAS

Laboratoris

 • Cerca el laboratori i accedeix a la identificació de riscos i mesures preventives. 
 • A l'apartat del recull de mesures preventives per al personal usuari trobaràs la relació de tots els EPI que poden ser necessaris per treballar en aquell laboratori.

  AVR LAB

 

2 Identifica quins EPI necessita en funció de l'activitat que realitza

PAS

Administració

Biblioteques

TIC

Recepció

 • A la fitxa de riscos del lloc de treball de l'avaluació de riscos laborals localitza els factors de risc als que pot estar exposat el teu personal per les activitats que realitza.
 • Consulta els EPI que s'indiquen a les mesures preventives.

  AVR TIC 2

PAS

Manteniment

 • Com que l'avaluació de riscos laborals és per persona, aquesta necessitarà tots els EPI indicats a l'apartat d'equips de protecció individual de la fitxa de descripció del lloc de treball.

  AVR MAN

PDI i PAS

Laboratoris

 • A l'apartat d'activitats conegudes que es desenvolupen en el laboratori del document d'identificació de riscos i mesures preventives, localitza les activitats que realitza el teu personal.
 • Consulta els EPI que s'indiquen a les mesures preventives.

  AVR LAB 2

 

3 Compra'ls

El proveïdor homologat per la UPC per a l'adquisició d'EPI és ASPY Prevención. Per realitzar la compra has de:

 • Accedir al web epis.aspyprevencion.com, amb l'usuari i contrasenya que ASPY Prevención t'hagi enviat per correu electrònic. El teu usuari és el correu electrònic i la clau la pots recordar a través de l'opció "¿Has olvidado tu contraseña?" que hi ha a l'apartat d'identificació. En cas que desitgis delegar aquesta funció a alguna altra persona de la teva unitat, li hauràs de facilitar el teu usuari i contrasenya per tal que pugui realitzar la compra. No es poden generar nous usuaris ni contrasenyes.
 • Fes clic a l'apartat que t'interessi (protecció respiratòria, auditiva, etc.), o bé escriu "UPC" al botó de cerca per veure tot el llistat d'EPI.
 • Comprova que el codi UPC de l'EPI coincideix amb el que t'apareix a l'avaluació de riscos laborals.
 • Afegeix a la cistella i continua / finalitza la compra.

Nota: la compra dels guants de protecció amb codi UPC00F s'ha de realitzar a través del formulari de reposició del material de farmaciola. AVÍS: Mútua ASEPEYO ha comunicat que en aquests moments no té stock d'aquest material.

 

4 Entrega els EPI

Un cop disposis dels EPI, emplena el document de registre de lliuramentque t'haurà de signar el teu personal en el moment en que els hi lliuris els EPI.

Custodia tota la documentació relacionada amb el lliurament i proveïment dels EPI.

 

5 Manteniment

Estableix els mecanismes necessaris per garantir el lliurament, substitució i reposició dels EPI.

 

6 Amplia'n la informació

 

D'acord amb l'article 19 del capítol III de les bases d'execució del pressupost de la UPC, "correspon al Servei de Patrimoni establir negociacions, homologacions, acords i acords marc amb proveïdors de béns i serveis d’ús general [...]. Els continguts d’aquests acords seran vinculants per a totes les unitats, les quals hauran d’adreçar, pel procediment que s’estableixi, les comandes d’aquests productes únicament als proveïdors seleccionats".