Vés al contingut (premeu Retorn)

Frases R

Riscos específics atribuïts a les substàncies i preparats perillosos


Frase Descripció del risc
R1 Explosiu en estat sec
R2 Risc d'explosió per xoc, fricció, foc o per altres fonts d'ignició
R3 Risc alt d'explosió per xoc, fricció, foc o per altres fonts d'ignició
R4 Forma compostos metàl·lics explosius molt sensibles
R5 Perill d'explosió en cas d'escalfament
R6 Perill d'explosió en contacte o sense contacte amb l'aire
R7 Pot provocar incendis
R8 Perill de foc en contacte amb matèries combustibles
R9 Perill d'explosió en ser barrejat amb matèries combustibles
R10 Inflamable
R11 Fàcilment inflamable
R12 Extremadament inflamable
R14 Reacciona violentament amb l'aigua
R15 Reacciona amb l'aigua alliberant gasos extremadament inflamables
R16 Pot explotar en ser barrejat amb substàncies comburents
R17 S'inflama espontàniament en contacte amb l'aire
R18 Es poden formar barreges aire-vapor explosives/inflamables en ser utilitzat
R19 Pot formar peròxids explosius
R20 Nociu per inhalació
R21 Nociu en contacte amb la pell
R22 Nociu per ingestió
R23 Tòxic per inhalació
R24 Tòxic en contacte amb la pell
R25 Tòxic per ingestió
R26 Molt tòxic per inhalació
R27 Molt tòxic en contacte amb la pell
R28 Molt tòxic per ingestió
R29 En contacte amb aigua allibera gasos tòxics
R30 Es pot inflamar fàcilment en ser utilitzat
R31 En contacte amb àcids allibera gasos tòxics
R32 En contacte amb àcids allibera gasos molt tòxics
R33 Perill d'efectes acumulatius
R34 Provoca cremades
R35 Provoca cremades greus
R36 Irrita els ulls
R37 Irrita les vies respiratòries
R38 Irrita la pell
R39 Perill d'efectes irreversibles molt greus
R40 Possibles efectes carcinògens
R41 Risc de lesions oculars greus
R42 Possibilitat de sensibilització per inhalació
R43 Possibilitat de sensibilització en contacte amb la pell
R44 Risc d'explosió si s'escalfa en ambient confinat
R45 Pot causar càncer
R46 Pot causar alteracions genètiques hereditàries
R48 Risc d'efectes greus per a la salut en cas d'exposició prolongada
R49 Pot causar càncer per inhalació
R50 Molt tòxic per als organismes aquàtics
R51 Tòxic per als organismes del sòl
R52 Nociu per als organismes aquàtics
R53 Pot produir efectes perjudicials en el medi aquàtic a llarg termini
R54 Tòxic per a la flora
R55 Tòxic per a la fauna
R56 Tòxic per als organismes del sòl
R57 Tòxic per a les abelles
R58 Pot produir efectes perjudicials en el medi ambient a llarg termini
R59 Perillós per a la capa d'ozó
R60 Pot perjudicar la fertilitat
R61 Risc durant l'embaràs d'efectes adversos per al fetus
R62 Possible risc de perjudicar la fertilitat
R63 Possible risc durant l'embaràs d'efectes adversos per al fetus
R64 Pot perjudicar els lactants alimentats amb llet materna
R65 Nociu: si s'ingereix pot causar dany pulmonar
R66 L'exposició repetida pot provocar sequedat o formació de talls a la pell
R67 La inhalació de vapors pot provocar somnolència i vertigen
R68 Possibilitat d'efectes irreversibles

Esquerra