Vés al contingut (premeu Retorn)

Frases S

Consells de prudència relatius a les substàncies i preparats perillosos


Frase Descripció del risc
S1 Guardeu-ho tancat amb clau
S2 Manteniu-ho fora de l'abast dels infants
S3 Conserveu-ho en un lloc fresc
S4 Manteniu-ho allunyat de locals habitats
S5 Conserveu-ho en... (líquid adequat que el fabricant especificarà)
S6 Conserveu-ho en... (gas inert que el fabricant especificarà)
S7 Manteniu el recipient ben tancat
S8 Manteniu el recipient en un lloc sec
S9 Conserveu el recipient en un lloc ben ventilat
S12 No tanqueu el recipient hermèticament
S13 Manteniu-ho allunyat d'aliments, begudes i pinsos
S14 Conserveu-ho allunyat de... (materials incompatibles especificats pel fabricant)
S15 Conserveu-ho allunyat de la calor
S16 Protegiu de fonts d'ignició. No fumeu
S17 Manteniu-ho allunyat de materials combustibles
S18 Manipuleu i obriu el recipient amb prudència
S20 No mengeu ni begueu mentre l'utilitzeu
S21 No fumeu mentre l'utilitzeu
S22 No en respireu la pols
S23 No en respireu els gasos/fums/vapors/aerosols (denominació o denominacions adequades que el fabricant especificarà)
S24 Eviteu-ne el contacte amb la pell
S25 Eviteu-ne el contacte amb els ulls
S26 En cas de contacte amb els ulls, renteu-vos-els immediatament i abundantment amb aigua i aneu al metge
S27 Traieu-vos immediatament la roba tacada o esquitxada
S28 En cas de contacte amb la pell, renteu-vos immediatament i abundantment amb... (productes que el fabricant especificarà)
S29 No llanceu els residus pel desguàs
S30 No tireu mai aigua a aquest producte
S33 Eviteu l'acumulació de càrregues electroestàtiques
S35 Elimineu els residus del producte i els seus recipients amb totes les precaucions possibles.
S36 Feu servir roba de protecció adequada
S37 Feu servir guants adequats
S38 En cas de ventilació insuficient,feu servir un equip respiratori adequat
S39 Feu servir protecció per als ulls/la cara
S40 Per a netejar el terra i els objectes contaminats per aquest producte, feu servir... (el fabricant ho especificarà)
S41 En cas d'incendi i/o explosió, no en respireu els fums
S42 Durant les fumigacions/polvoritzacions feu servir un equip respiratori adequat (denominació o denominacions adequades que el fabricant especificarà)
S43 En cas d'incendi, feu servir... (mitjans d'extinció que el fabricant especificarà). (Si l'aigua augmenta el risc, cal afegir "No utilitzeu mai aigua")
S45 En cas d'accident o malestar, aneu immediatament al metge (si és possible ensenyeu-li l'etiqueta)
S46 En cas d'ingestió, aneu immediatament al metge i ensenyeu-li l'etiqueta o bé l'envàs
S47 Conserveu-ho a una temperatura no superior a... ºC (el fabricant ho especificarà)
S48 Conserveu-ho humit amb...(mitjà adequat que el fabricant especificarà)
S49 Conserveu-ho únicament al recipient d'origen
S50 No ho barregeu amb... (el fabricant ho especificarà)
S51 Feu-ho servir tan sols en llocs ben ventilats
S52 No ho utilitzeu sobre grans superfícies en locals habitats
S53 Eviteu-ne l'exposició,obteniu les instruccions especials abans d'utilitzar- ho
S56 Elimineu aquesta substància i el recipient en un lloc de recollida pública de residus especials o perillosos
S57 Feu servir un envàs de seguretat adequat per evitar la contaminació del medi ambient
S59 Dirigiu-vos al fabricant o al proveïdor per a obtenir informació sobre la seva recuperació/reciclatge
S60 Elimineu el producte i el recipient com a residus perillosos
S61 Eviteu que se n'alliberi al medi ambient. Vegeu instruccions específiques a la fitxa de dades de seguretat
S62 En cas d'ingestió no provoqueu el vòmit: aneu immediatament al metge i ensenyeu-li l'etiqueta o l'envàs
S63 En cas d'accident per inhalació, allunyeu la víctima fora de la zona contaminada i manteniu-la en repòs
S64 En cas d'ingestió, glopegeu aigua (només si la persona està conscient)

Esquerra