Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés de verificació de les titulacions

Les propostes de noves titulacions oficials s'han de sotmetre a un procès d'avaluació prèvia: la verificació. Aquestes propostes s'han d'elaborar seguint la GUIA PER A L'ELABORACIÓ I LA VERIFICACIÓ DE LES PROPOSTES DE TITULACIONS UNIVERSITÀRIES, dissenyada per ajudar als responsables universitaris a la confecció i revisió interna de la proposta. Aquesta guia és alhora l'instrument per dur a terme l'avaluació externa.

 

  • Periodicitat: durant tot l'any
  • Accés a webs/documents:

http://www.upc.edu/seguimentdetitulacions
http://www.upc.edu/sga
http://doctorat.upc.edu

  • Adreça de contacte: m.cruz.aragon@upc.edu  /  meritxell.chaves@upc.edu