Vés al contingut (premeu Retorn)

Procés de seguiment i acreditació de les titulacions

El seguiment de les titulacions oficials ha de permetre a la Universitat l'avaluació del desenvolupament dels seus títols, fen un seguiment del desplegament del pla d'estudis i de la qualitat del programa formatiu, prenent com a evidència entre d'altres, els resultats acadèmics i la resta d'indicadors, necessaris per fer el diagnòstic de la realitat i elaborar propostes d'accions de millora que serveixen per corregir les desviacions observades entre el disseny del títol i el seu desenvolupament ordinari.

 

El procés d'acreditació de les titulacions, es durà a terme en el cas dels graus i doctorats, abans de sis anys a partir de la seva verificació inicial (o darrera acreditació), i en el cas del màsters, abans dels quatre anys. Per mantenir l'acreditació, els títols han d'obtenir un informe positiu un cop s'hagi comprovat que el pla d'estudis corresponent s'està portant a terme d'acord amb el seu projecte incial, mitjançant una avaluació que ha d'incloure, en tot cas, una visita externa a la institució.