Vés al contingut (premeu Retorn)

Enquestes a Doctors/es

Objectiu: obtenir informació sobre la situació laboral dels doctors per la UPC (nivell de col·locació, funcions que desenvolupen, valoració que fan de les condicions retributives, de les expectatives de promoció,...) i sobre la valoració que fan dels serveis rebuts al llarg de la seva estada a la UPC (formació teòrica, pràctica, dèficits de formació respecte les necessitats que tenen al mercat de treball,..).

Aquesta enquesta la realitza AQU Catalunya.

Col·lectiu a qui va adreçat: Doctorats/ades

Periodicitat: Triennal

         Per a més informació consulteu:  

 

Enquesta 2020 (promoció 2014-2015 i 2015-2016)  Model d'enquesta

 Nota: No es fan públics els informes de resultats dels següents programes de doctorat per haver obtingut una mostra menor a 3 respostes, tot i què,en alguns casos, podeu trobar els valors a alguns indicadors aquí

     • DOCTORAT EN APLICACIONS TÈCNIQUES I INFORMÀTIQUES DE L'ESTADÍSTICA, LA INVESTIGACIÓ OPERATIVA I L'OPTIMITZACIÓ
     • DOCTORAT EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT
     • DOCTORAT EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DELS MATERIALS
     • DOCTORAT EN ENGINYERIA TÈRMICA
     • DOCTORAT EN POLÍMERS I BIOPOLÍMERS
     • DOCTORAT EN TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA I BIOTECNOLOGIA
     • DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN CIÈNCIA I ENGINYERIA DE MATERIALS AVANÇATS
     • DOCTORAT ERASMUS MUNDUS EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ PER A LA INTEL·LIGÈNCIA EMPRESARIAL

 

Enquesta 2017 (promoció 2011-2012 i 2012-2013) Model enquesta

Enquesta 2014 (promoció 2008-2009 i 2009-2010)

 

 

  Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu