Vés al contingut (premeu Retorn)

Els responsables de qualitat a la UPC

Per impulsar el desenvolupament d'aquesta Política de Qualitat, la UPC disposa de la següent estructura:

 

  • Vicerectorat de Política Universitària

Les competències en matèria de promoure, analitzar i vetllar per la qualitat educativa a la UPC recauen en el seu rector qui delega en un vicerector, el Vicerector de Política Universitària.   

Funcions enllaç extern

 

  • Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)

El GPAQ dóna suport als òrgans de govern de la Universitat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, acadèmica i de qualitat, d'acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent, amb la finalitat de garantir la millora contínua en els seus diferents àmbits d'actuació i retre comptes als grups d'interès.     

Funcions enllaç extern


  • Els responsables de Qualitat de les unitats acadèmiques i de les unitats d'administració i serveis de la UPC

A la UPC, a cada unitat acadèmica s'assignen les funcions relacionades amb el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat al Degà/na o Director/a de la Unitat Acadèmica, a un membre de l'Equip (Vicedegà/na o Sotsdirector/a) amb comptetència sobre aquesta temàtica, a les Comissions creades a tal efecte i, en darrer terme, a la pròpia Junta/Consell.

 

En el cas de les unitats d'administració i serveis, el responsable de la qualitat és el Cap de la Unitat.