Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pantalles / Associats / informacio

informacio

Valoració de les unitats

Les unitats d’adscripció de les persones sol·licitants han d’emetre un informe valoratiu que pot ser favorable o desfavorable i prioritzar les sol·licituds valorades com a favorables. Les unitats d'adscripció prioritzaran les diferents candidatures admeses entre 5 nivells diferents de prioritat, podent assignar a cadascun d'aquests nivells un màxim d'un 25% de les candidatures admeses de persones adscrites a la unitat (màxim d'un quartil de les candidatures admeses per a cada nivell).

Les unitats on la persona candidata ha exercit docència en els darrers cinc cursos com a professor/a associat/ada també han d’emetre un informe en el qual es posi de manifest la valoració favorable o desfavorable.

En tots els casos, els informes els elaboren els òrgans col·legiats que determini el reglament de les unitats corresponents i hauran d’anar acompanyats dels resultats de les votacions. Aquestes hauran de ser mitjançant votació individual i secreta.

Tipus UnitatInforme Favorable/Desfavorable?Ordre priorització?Acta amb valoració i resultat de la votació?
Unitat d'Adscripció
Unitat de Vinculació No

Podeu consultar el text complet de l'acord "Aprovació del programa de carrera horitzontal del professorat associat" (acord núm. 243/2015 del Consell de Govern de 17 de desembre de 2015 ), així com el document de la convocatòria 2021-2022 del Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC.

Glossari de termes

Capacitat lectiva efectiva (CLE):

La capacitat lectiva efectiva (CLE) és l'indicador de capacitat docent real d’un professor expressada en punts. Pot haver diferències amb la potencial per raons d’absència, alta o baixa durant el curs (decrementa la CLP), canvis de dedicació (pot decrementar o incrementar la CLP) i hores de substitució o docència extraordinària (incrementen la CLP).

Càlcul de la mitjana de les enquestes:

La mitjana global d'un període de les enquestes a l’estudiantat, s'obté agregant totes les enquestes individuals d'aquest període i calculant la mitjana ponderada de les mateixes.

És a dir, la mitjana es calcula a partir de les enquestes disponibles en aquest període de la següent manera:

Suma (Mitjana Pclau x Respostes Pclau) / Suma (Respostes Pclau)

On la Pclau és la pregunta 4 per les enquestes pre-EEES o la pregunta 10 pel model d'enquesta EEES o la pregunta 2 del model 2015.

Sobre aquest web

Aquest web ha estat desenvolupat pel Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat i ha estat optimitzat per visualitzar-lo amb el navegador gratuït i de codi obert Mozilla Firefox i una resolució de pantalla de 1280x1024. Funcionament validat amb Chrome, Internet Explorer 10 i 11. Per informació addicional, suggeriments o dubtes podeu enviar-nos un correu electrònic a