Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Pantalles / Associats / inici

inici

Programa de carrera horitzontal del professorat Associat


NOVETAT!!! A continuació podeu consultar l'assignació definitiva de places de professorat associat que promociona de nivell retributiu dins del Programa de Carrera horitzontal del professorat associat de la UPC (convocatòria 2021-2022)

Aquesta resolució serà aprovada en la propera sessió del Consell de Govern de la UPC d’abril de 2023.

Contra aquest acte, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden presentar demanda davant el Jutjat Social corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació, d’acord amb el que disposa l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre , Reguladora de la Jurisdicció Social.

 

A continuació podeu consultar l’ordenació per àmbits de candidatures realitzada per la CSAPDIU, així com l’assignació provisional de places.


Com a pas previ a la proposta de resolució final d’aquest procés d’avaluació,  que s’elevarà al Consell de Govern per a la seva aprovació, procedeix complimentar el tràmit d’audiència que s’iniciarà en data  14 de febrer.  A aquests efectes s’atorga un termini de 10 dies hàbils, durant els quals podreu al·legar i presentar els documents i justificacions que estimeu oportuns. El termini en qüestió finalitzarà el proper dia 27 de febrer.  Si durant el termini establert no aporteu més informació, el tràmit es donarà per realitzat.

Les corresponents al·legacions i/o documentació s’hauran de presentar  a través de la seu electrònica de la UPC. Un cop dins de la pàgina del tràmit haureu de prémer el botó “tramita” per tal d’emplenar i tramitar la sol·licitud amb les al·legacions corresponents.

 

A continuació podeu consultar la resolució en la qual es fa pública la relació DEFINITIVA de persones admeses i excloses del Programa de Carrera horitzontal del professorat associat de la UPC (convocatòria 2021-2022), així com el document de motius d’exclusió:

També podeu consultar la resolució en la qual es fa pública la DISTRIBUCIÓ PER ÀMBITS DE CONEIXEMENT, que ha sigut proporcional a les candidatures admeses en cadascun dels àmbits.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, les persones interessades poden presentar demanda davant el Jutjat Social que correspongui en el termini de dos mesos a comptar des de la publicació, d’acord amb el que disposa l’article 69.2 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre , Reguladora de la Jurisdicció Social.

 

A continuació podeu consultar la relació PROVISIONAL de persones admeses i excloses en el procés d’avaluació del Programa de Carrera horitzontal del professorat associat de la UPC (convocatòria 2021/2022).

 icona PDF Relació provisional de persones admeses i excloses

Així mateix, també podeu consultar la relació de motius pels quals es pot haver quedat exclòs/a provisionalment d’aquest procés d’avaluació. 

 icona PDF Motius d'exclusió

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar una reclamació en el termini de 10 dies hàbils. Concretament el termini per poder presentar una reclamació serà de l’11 al 25 d’octubre de 2022, inclòs.

La documentació caldrà presentar-la a través del registre electrònic de la UPC i adreçar-la al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (plaça Eusebi Güell, 6, Edifici VX, planta 1).

Un cop finalitzat el termini procedirem a gestionar totes les reclamacions rebudes, i el 4 de novembre de 2022, es publicarà la relació definitiva de persones admeses i excloses en el procés d’avaluació.

 

Esteu a punt d'accedir a l'aplicació "Programa de carrera horitzontal del professorat associat de la UPC”, la qual us permetrà, consultar el compliment dels requisits mínims per poder ser avaluada o avaluat als efectes d'accedir al canvi retributiu, i que es troben regulats per la normativa següent:

A més a més l'aplicació us permetrà generar la corresponent sol·licitud i adjuntar-hi la documentació que l’ha d’acompanyar.

El termini màxim per presentar la sol·licitud a la seu electrònica de la UPC, és el dia 3 d'octubre de 2022.

Per a qualsevol consulta o aclariment us podeu adreçar al Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) a través de l'adreça info.promocio@upc.edu