catedres_calendari

Calendari convocatòria de Càtedres 2023

Acció

Data

Convocatòria

 
Publicació de la Resolució de Convocatòria 27 de març de 2023

Gestió de sol·licituds

 
Termini de presentació de sol·licituds * Del 29 de març al 13 d'abril de 2023
Validació sol·licituds Del 14 al 19 d'abril de 2023
Publicació resolució provisional d'admesos i exclosos 20 d'abril de 2023
Termini d'al·legacions a la resolució provisional admesos i exclosos * Del 21 d'abril al 5 de maig de 2023
Gestió de les al·legacions presentades Del 8 al 9 de maig de 2023
Publicació resolució definitiva d'admesos i exclosos 12 de maig de 2023

Preparació dades CSAPDIU

 
Límit per a l'actualització de dades en CVDRAC * 13 d'abril de 2023

Determinació àmbits

 
Publicació  propostes de modificació Àmbit i/o Especialitat per la CSAPDIU 19 de maig de 2023
Tràmit d'audiència-presentació al·legacions a la modificació d'Àmbit i/o Especialitat per la CSAPDIU * Del 22 de maig al 2 de juny de 2023
Publicació àmbits i especialitats d'avaluació definitius 8 de juny de 2023
Termini per modificar CV abreujat, si escau * Del 9 de juny al 12 de juny de 2023

Avaluació de Mèrits- Informes unitats

 
Publicació unitats a les quals es demanarà informe (aplicació Càtedres) 29 de març de 2023
Període d'al·legació de les unitats a les quals es demanarà informe (aplicació Càtedres) * Del 29 de març al 13 d'abril de 2023
Resolució sobre les al·legacions d'unitats 15 de maig de 2023
Termini de les unitats per a l'emissió d'informes Del 15 de maig al 7 de juliol de 2023

Avaluació de Mèrits-Arbre de decisions i Enquestes

 
Publicació dades de mèrits-Arbre de decisions i Enquestes 12 de juny de 2023
Període de consulta i al·legació de la informació publicada i incorporació d'evidències addicionals * Del 12 al 23 de juny de 2023
Publicació dades definitives 21 de juliol de 2023

Avaluació Global del Programa 

 
Publicació de la resolució d'Avaluació Global del Programa  27 de juliol de 2023

* Fases del procés on intervé directament el professorat
Nota: Aquest calendari només té efectes orientatius, pot variar en funció de les circumstàncies de desenvolupament del procés  i en cap cas genera una expectativa de dret.