catedres_incidencies

A través del gestor de les incidències, podreu:

  • Presentar al·legacions en relació a la informació facilitada
  • Facilitar la informació quan la font és el professorat candidat/data, d’acord amb la definició del propi indicador
  • Incorporar evidències documentals que justifiquin l’al·legació

Per a cada indicador sobre el que es vulgui presentar una al·legació, caldrà de manera obligatòria especificar un títol de la incidència i justificar-la emplenant l'apartat corresponent. Les evidències documentals es podràn pujar a l’aplicació en un únic document –amb una mida màxima de 20 MB- per indicador. Si es necessiten incloure més d’un arxiu en relació a un mateix indicador, caldrà agrupar-los en un fitxer ZIP.

La informació mínima requerida per a presentar una al·legació és la que s'especifica a l'apartat "A tenir en compte" que apareix en seleccionar l'indicador.

Qualsevol incidència en relació a la informació que us facilitem, s’haurà d’informar a través de l’apartat “gestió de les incidències” d’aquesta aplicació dins del termini previst: del 9 al 23 de juny, ambdós inclosos.

No s’admetrà cap al·legació si no es fa dins del termini previst o no es fa a través d’aquesta aplicació, tal com s’especifica a l’apartat 11.2 de la resolució 052-2023-1081/5 del 28 de març de la convocatòria del programa de càtedres 2023.