Vés al contingut (premeu Retorn)

ajuda_autoinforme

Sou a: Inici / Pantalles / MèritsDocents / ajuda_autoinforme

ajuda_autoinforme

informació d'ajuda per l'autoinforme del complement addicional

Informació per realitzar l'autoinforme

A tenir en compte:

 • Els criteris per a la valoració de l'autoinforme seran els següents:
   • Grau de concreció i elaboració de les consideracions per cadascun dels tres apartats obligatoris.
   • Grau d'anàlisi i reflexió en cadascun dels tres apartats.
   • Coherència amb al informació obtinguda a través dels altres indicadors del Manual.
 • Per tal d'obtenir una valoració positiva en aquest apartat serà necessari disposar d'una valoració de MF (molt favorable) o F (favorable).
 • Un autoinforme no lliurat o sense la informació requerida als apartats obligatoris serà qualificat com a D (desfavorable).
 • A títol orientatiu, un parell de pàgines haurien de ser suficients per tractar els 3 apartats que el configuren.
 • Tingueu en compte que si es supera en 20 minuts el temps d’inactivitat de l’aplicació, la sessió  es tanca i es perd la informació no enviada. Per tant, es recomana no superar els 20 minuts d’inactivitat en l’aplicació.

Directrius per respondre

L’autoinforme valorarà les reflexions en els següents aspectes:

  • Aspectes de reflexió obligada:
   • La planificació de l'activitat docent durant el període avaluat
   • El desenvolupament de l'activitat docent durant el període avaluat
   • Els resultats de l'activitat docent durant el període avaluat
   • Aspectes de reflexió voluntària:
    • Altres consideracions. De manera orientativa:
     • Evidències o contribucions d'aspectes rellevants d'activitats relacionades amb la docència efectuada durant el període a avaluar i no recollides als apartats planificació docent, enquestes o desenvolupament professional
     • Aportació de bones pràctiques docents efectuades pel professor/a
     • Relació de les principals dificultats per desenvolupar la tasca docent amb condicions i propostes per superar-les
     • Observacions de caràcter general sobre el procés o altres aportacions rellevants

   NO és necessari lliurar cap document en format paper ni validar la informació. La Comissió Avaluadora avaluarà el contingut de l'autoinforme que aparegui a l'aplicació