Vés al contingut (premeu Retorn)

recerca_gestio

Sou a: Inici / Pantalles / RegimDedicacio / recerca_gestio

recerca_gestio

VALORACIÓ DE LA GESTIÓ

Requisit de l'indicador:

Per tal de tenir assolit l'indicador de gestió i d'aquesta manera poder compensar algun dels indicadors desfavorables de l'apartat de recerca, si és el cas, cal que es doni alguna de les següents condicions: 

 • Exercir en el moment de l'avaluació o durant els darrers dos anys (2020 i/o 2021), un càrrec de gestió (*) que comporti una assignació de punts major o igual que 5, d'acord amb el document Modificacions del Manual d'Avaluació dels mèrits de gestió (Acord CG/2022/04/10 de 24/05/2022).
 • Exercir en el moment de l'avaluació o durant els darrers dos anys (2020 i/o 2021) el càrrec de coordinador/a de Màster Erasmus Mundus o Màster Atlantis.
 • Gaudir o haver gaudit durant els darrers dos anys (2020 i/o 2021), d'una descàrrega acadèmica oficial major o igual al 33% de la CLP corresponent a la seva categoria per dedicació sindical o per l'exercici d'un únic càrrec acadèmic.
 • Haver assolit 1 tram del complement addicional de gestió en una de les dues últimes convocatòries resoltes (convocatòries 2020 i/o 2021). Podeu consultar els trams de gestió assolits a través de l'apartat "Processos d'Avaluació" de l'aplicació www.upc.edu/infopdi.
(*)  Càrrecs de gestió:

CÀRRECS VINCULATS AL RECTORAT (5 o més punts)
 • Secretari/ària General
 • Vicerectors/ores
 • Adjunts a vicerector
 • Delegat/Delegada del Rector al Campus
 • Coordinador/ora de les PAU a la universitat i Coordinador/ora General de les PAU
 • President/a de la CSAPDIU
 • Director/a  de l'ICE
CENTRES DOCENTS (5 o més punts)
 • Directors/ores o Degans/anes
 • Sotsdirector/a o Vicedegà/na de centres docents
 • Secretaris/àries Acadèmics/ques de centres docents

DEPARTAMENTS I INSTITUTS (5 o més punts)

 • Directors/ores

 

A CONSIDERAR: El règim de dedicació del PDI, no pretén reflectir la totalitat de l'activitat de gestió realitzada per part del professorat de la UPC i per tant només es consideren els càrrecs relacionats en aquest apartat.