Vés al contingut (premeu Retorn)

recerca_projectes

Sou a: Inici / Pantalles / RegimDedicacio / recerca_projectes

recerca_projectes

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES DE RECERCA EN RÈGIM COMPETITIU O NO COMPETITIU

Requisit de l'indicador: Haver participat de forma fefaent, per exemple com a coautor de publicacions, en un projecte de recerca que compleixi els següents criteris:

  1. Vigent entre l'01/01/2019 i el 31/12/2020
  2. Gestionat pel CTT
  3. Gestionat per les entitats vinculades de recerca de la corona UPC
  4. Projectes CIT
  5. Projectes de l'àmbit del desenvolupament i cooperació (UNESCO, UNICEF, ACCD, AECID, EUROPEAID, FCC i d'ajuntaments) sempre i quan compleixin els requisits de la resta de projectes i que el seu finançament sigui extern.
  6. Els projectes iniciats al 2021, però concedits a la convocatòria 2020 també es tindran en consideració.
  7. Els projectes poden ser en règim competitiu o no competitiu. En aquest darrer cas, els projectes no competitius, han de tenir un volum d'ingressos mínim de 18.000€
  8. Queden exclosos els serveis.
Per tal que es pugui valorar la participació en projectes de recerca gestionats per un organisme que no sigui la UPC s'haurà de crear una incidència (a través del gestor d'incidències) i adjuntar la corresponent autorització del vicerector competent en matèria de Recerca.

En cas que no apareguis com a participant en un projecte o conveni de recerca, i per tal de facilitar la identificació del projecte o conveni en qüestió, si us plau, inclou el codi CTT (ex: J-0001) o bé el codi de la resolució (ex: FIS2009-13360-C03-02), en la incidència que ens formulis. Posteriorment la teva participació es comunicarà a l'investigador principal del projecte o conveni per part del Servei d'informació RDI.

La participació fefaent referida a la participació del professorat en projectes de recerca (apartat 5 del document del Règim de Dedicació del professorat) s'acreditarà mitjançant la certificació de l'assoliment d'almenys 3 punts PAR T1 en les dues últimes convocatòries resoltes (2019 i/o 2020). En cas que s'hagi gaudit d'una reducció de jornada per cura de fill o filla al llarg  dels darrers 2 cursos acadèmics o que se'n gaudeixi en el moment de l'avaluació, a l'efecte d'assolir com a mínim 3 PAR T1, es tindran en compte les darreres 4 convocatòries resoltes dels PAR en lloc de les dues darreres.

Per evitar que l'assoliment dels criteris de recerca pugui ser afectat negativament per la situació viscuda al 2n.Q del curs 19-20 com a conseqüència del COVID, es mantindrà la valoració obtinguda en l'avaluació de recerca de la darrera convocatòria si el resultat és inferior. De tal manera que si, per exemple, un PDI a l'edició anterior va assolir un indicador de recerca, i en la convocatòria 2021 no l'assoleix, en aplicació d'allò indicat anteriorment, l'indicador quedarà assolit. Si per contra a l'edició anterior no va assolir l'indicador de recerca, a la convocatòria 2021 tampoc l'assolirà.